Missing Image
ANabídka barev
BOtočný ovladač
CMaximální svícení
Opakovaným stisknutím tlačítka A nastavte požadovanou barvu.
Otočením ovladače B za první polohu zapněte osvětlení a nastavte požadovaný jas.
Stisknutím tlačítka C zapnete všechny lampičky v interiéru. Opětovným stisknutím tlačítka C lampičky vypnete a nastavíte původně zvolenou barvu.
Osvětlení interiéru se zapne v případě, že jsou splněny tyto podmínky:
  • Je zapnuto zapalování.
  • Jsou zapnuty čelní světlomety.
  • Intenzita okolního světla je nízká.