Otevírání všech oken současně
  1. Stiskněte a uvolněte odemykací tlačítko na dálkovém ovládání.
  1. Stiskněte odemykací tlačítko na dálkovém ovládání a podržte je po dobu alespoň tří sekund.
Funkci otevírání přerušíte stisknutím tlačítka odemykání nebo zamykání.
Zavírání všech oken současně
Vozidla bez bezklíčového otevírání dveří
Pokud chcete zavřít všechna okna současně, stiskněte a podržte tlačítko zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně tří sekund. Funkci zavírání přerušíte stisknutím tlačítka odemykání nebo zamykání.
Vozidla s bezklíčovým otevíráním dveří
Chcete-li zavřít všechna okna současně, stiskněte a přidržte kliku dveří řidiče po dobu nejméně tří sekund.