Missing Image
AAUTO: Stisknutím tlačítka zvolíte automatický chod. Systém automaticky ovládá teplotu, množství a rozvod vzduchu, aby dosáhl dříve nastavené teploty a udržoval ji.
Pomocí ovládacího prvku zvýšíte nebo snížíte teplotu vzduchu na řidičově straně vozidla.
BOvládání rychlosti ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
CVypínač: Stisknutím tlačítka systém zapnete nebo vypnete. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
DMax. odmrazování: Odmrazování zapnete stisknutím tlačítka. Venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor je automaticky nastaven na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se vyhřívání zadního okna automaticky.
Poznámka: Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.
EMAX A/C: Stisknutím tlačítka dosáhnete maximálního ochlazení. Recirkulovaný vzduch proudí přes větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor je automaticky nastaven na nejvyšší rychlost.
Pomocí ovládacího prvku zvýšíte nebo snížíte teplotu vzduchu na spolujezdcově straně vozidla. Tímto zapnete dvouzónové ovládání.
FRecirkulovaný vzduch: Stisknutím tlačítka přepnete mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem. Když zvolíte recirkulovaný vzduch, vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (při použití společně se stisknutým tlačítkem A/C) a také zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka: Ve snaze předejít zamlžení oken se recirkulace vzduchu může automaticky vypnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to ve všech režimech proudění vzduchu kromě režimu MAX A/C. Ve snaze zvýšit účinnost chlazení při horkém počasí se recirkulace vzduchu může automaticky zapnout či vypnout, pokud jste zvolili režim proudění vzduchu Panel nebo Panel a podlaha.
GRegulace proudění vzduchu: Ovládacími prvky můžete zapnout nebo vypnout proudění vzduchu větracími průduchy k čelnímu sklu, na přístrojové desce a v prostoru pro nohy. Proudění vzduchu je možné nastavit v libovolné kombinaci těchto větracích průduchů.
HA/C: Stisknutím tlačítka zapněte nebo vypněte klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, zapněte kromě klimatizace také recirkulaci vzduchu.
Jednozónový režim
V tomto režimu jsou teplotní nastavení pro stranu řidiče i stranu spolujezdce navzájem svázána. Pokud otočným ovladačem upravíte teplotu na straně řidiče, systém nastaví stejnou teplotu také pro stranu spolujezdce.
Opětovné zapnutí jednozónového režimu
Podržte tlačítko AUTO. Teplota pro stranu spolujezdce se upraví podle aktuální teploty pro stranu řidiče.