Seřízení hlavových opěrek
Vysunutí hlavové opěrky nahoru
Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Sklopení hlavové opěrky
Hlavové opěrky předních sedadel mohou být vybaveny funkcí náklonu k zajištění výjimečného pohodlí. Postup sklopení hlavové opěrky:
Missing Image
  1. Sedadlo nastavte do vzpřímené polohy.
  1. Hlavovou opěrku sklopte dopředu do požadované polohy.
Jakmile opěrka dosáhne krajní sklopené polohy, můžete ji opětovným zatlačením směrem dopředu uvolnit a vrátit do výchozí, nesklopené polohy.