Selhání startování
Pokud není možné vozidlo nastartovat, proveďte následující postup.
Missing Image
  1. Podržte pasivní klíč vedle symbolu na sloupku řízení.
  1. S pasivním klíčem v této poloze můžete k zapnutí zapalování a nastartování motoru použít startovací tlačítko.