Missing Image
Ovládací prvky tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí tempomatu
Stiskněte a uvolněte tlačítko ON.
Missing Image  Na přístrojovém panelu se rozsvítí kontrolka.
Nastavení rychlosti udržované tempomatem
  1. Jeďte požadovanou rychlostí.
  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+.
  1. Uvolněte plynový pedál.
Změna nastavené rychlosti
  • Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+ nebo tlačítko SET-. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „km/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 km/h. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „mil/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 mil/h.
  • Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál a podržte jej, než dosáhnete požadované rychlosti. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+.
  • Stiskněte a podržte tlačítko SET+ nebo tlačítko SET-. Po dosažení požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
Zrušení nastavené rychlosti
Stiskněte a uvolněte spínač CAN nebo lehce sešlápněte brzdový pedál. Nastavená rychlost nebude vymazána.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Zatáhněte za spínač RES a uvolněte jej.