Systém vás upozorní, abyste se drželi ve svém jízdním pruhu, prostřednictvím systému řízení a zobrazení na přístrojovém panelu, pokud kamera zaznamená, že by mohlo dojít k neúmyslnému vyjetí z pruhu. Systém automaticky detekuje a sleduje značení jízdních pruhů pomocí kamery umístěné za vnitřním zpětným zrcátkem.
Zapínání a vypínání systému
Missing Image  Systém zapnete či vypnete stisknutím tlačítka na páčce volantu.
Nastavení systému
K dispozici je nabídka volitelných nastavení systému. Systém uloží poslední známou volbu u každého z těchto nastavení. Není nutné nastavení znovu seřizovat při každém zapnutí systému.
Mode: Toto nastavení umožňuje zvolit, která z funkcí systému bude aktivována.
Pouze upozornění – Neúmyslné opuštění jízdního pruhu je signalizováno vibracemi volantu.
Pouze asistence – Když systém detekuje neúmyslné opuštění jízdního pruhu, aktivuje asistenci v podobě točivého momentu volantu směrem ke středu jízdního pruhu.
Upozornění + Asistence – Poskytuje asistenci v podobě točivého momentu volantu směrem ke středu jízdního pruhu. Pokud vozidlo pokračuje v opouštění jízdního pruhu, aktivuje systém vibrace volantu.
Poznámka:  Schémata varování a asistence znázorňují obecné pokrytí zón. Neposkytují přesné parametry zón.
Intensity: Toto nastavení ovlivňuje intenzitu vibrací volantu v režimech Upozornění a Upozornění + Asistence. Na režim Asistence nemá toto nastavení vliv.
  • Nízká
  • Normální
  • Vysoká
Displej systému
Missing Image
Když systém zapnete, zobrazí se na informačním displeji půdorys vozidla se značením jízdních pruhů. Když po zapnutí systému zvolíte režim asistence, zobrazí se společně se značením jízdních pruhů samostatná bílá ikona nebo u některých vozidel šipky.
Když systém vypnete, nebude se značení jízdních pruhů zobrazovat.
Když je systém zapnutý, bude se barva značení jízdních pruhů měnit jako signalizace stavu systému.
Šedá: Znamená, že systém momentálně nemůže poskytovat varování ani zásahy na uvedených stranách.
Zelená: Znamená, že systém je k dispozici nebo je připraven poskytovat varování a zásahy na uvedených stranách.
Žlutá: Znamená, že systém poskytuje nebo právě poskytl asistenci či zásah pro udržení v jízdním pruhu.
Červená: Znamená, že systém poskytuje nebo právě poskytl varování pro udržení v jízdním pruhu.