Missing Image
Výčnělky na krytu zasuňte do otvorů nacházejících se v bočním obložení za zadními sedadly. Zatáhněte za zadní okraj krytu směrem dozadu, dokud nezapadne na své místo.