V prohlubni rezervního kola je prostor.
Sejměte kryt a namontujte tažné oko.