Vaše vozidlo nemusí být vybaveno rezervním kolem. Souprava pro opravu tedy vystačí pouze k opravě jedné poškozené pneumatiky.
Huštění pneumatiky
Missing Image
AOchranná čepička
BTlakový pojistný ventil
CHadice
DOranžové víko
EDržák lahve
FMěřič tlaku
GNapájecí zástrčka s kabelem
HSpínač kompresoru
INálepka
JVíko lahve
KLahev s těsnicí hmotou
 1. Otevřete víko soupravy.
 1. Z lahve s těsnicí hmotou odlepte nálepku I upozorňující na maximální povolenou rychlost 80 km/h a nalepte ji na přístrojovou desku tak, aby na ni řidič dobře viděl. Ujistěte se, že nálepka nezakrývá nic důležitého.
 1. Vyndejte ze soupravy hadici C a napájecí zástrčku s kabelem G.
 1. Odšroubujte oranžové víko D a víko lahve J.
 1. Našroubujte lahev s těsnicí hmotou K po směru hodinových ručiček do držáku lahve E a plně ji dotáhněte.
 1. Z poškozené pneumatiky sejměte čepičku ventilku.
 1. Z hadice C sejměte ochrannou čepičku A a hadici C řádně našroubujte na ventilek poškozené pneumatiky.
 1. Dejte pozor, aby byl spínač kompresoru H v poloze 0.
 1. Napájecí zástrčku G zastrčte do zásuvky zapalovače cigaret nebo do elektrické zásuvky.
 1. Spusťte motor.
 1. Přepněte spínač kompresoru H do polohy 1.
 1. Pneumatiku nenafukujte déle než 10 minut. Nahustěte ji na tlak v rozmezí od 1,8 baru (26 psi) do 3,5 baru (51 psi). Spínač kompresoru H přepněte do polohy 0 a měřičem tlaku F zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatice.
 1. Napájecí zástrčku G vytáhněte ze zásuvky zapalovače cigaret nebo z elektrické zásuvky.
 1. Hadici C rychle odšroubujte z ventilku pneumatiky a znovu nasaďte ochrannou čepičku A. Čepičku ventilku znovu utáhněte
 1. Lahev s těsnicí hmotou K nechte v držáku lahve E.
 1. Dbejte na to, aby souprava, víko lahve a oranžové víko byly bezpečně uložené ve vozidle, ale stále snadno přístupné. Soupravu budete potřebovat znovu, až budete kontrolovat tlak v pneumatice.
 1. S vozidlem ihned ujeďte vzdálenost asi tři kilometry (dvě míle), aby těsnicí hmota mohla utěsnit poškozené místo.