A Tüzelőanyag-utántöltési rendszer áttekintése
Missing Image
AA tüzelőanyag-betöltőcsonk fedele.
BTüzelőanyagtartály-betöltőszelep.
CTüzelőanyag-betöltőcsonk.
Gépkocsijának nincsen tüzelőanyag-betöltőcsonk sapkája.
Missing Image
ABal oldal.A tüzelőanyag-betöltőcsonk fedél kinyitásához nyomja meg a fedél hátsó élének közepét, majd engedje el.
BJobb oldal.A tüzelőanyag-betöltőcsonk fedél kinyitásához nyomja meg a fedél hátsó élének közepét, majd engedje el.
CBal oldal.A tüzelőanyag-betöltő nyílás fedelének kinyitásához húzza meg a fedél hátsó részét.
DJobb oldal.A tüzelőanyag-betöltő nyílás fedelének kinyitásához húzza meg a fedél hátsó részét.
A gépkocsi feltöltése tüzelőanyaggal
  VIGYÁZAT:  Tankoláskor mindig állítsa le a motort, és kerülje a szikrákat és a nyílt láng használatát a tüzelőanyagtartály-betöltőszelep környékén. Tankoláskor soha ne dohányozzon és ne használja mobiltelefonját! Az üzemanyaggőz bizonyos körülmények esetén rendkívül veszélyes. Kerülje az üzemanyag-gőzök belélegzését.
  VIGYÁZAT:  Az üzemanyag-rendszer nyomás alatt lehet. Ha az üzemanyag-betöltőnyílás közelében sziszegő hangot hall, addig ne kezdje meg a feltöltést, amíg a hang abba nem marad. Ellenkező esetben az üzemanyag kispriccelhet, amely súlyos személyi sérülést okozhat.
  VIGYÁZAT:  Ne próbálja meg felfeszíteni a tüzelőanyagtartály-betöltőszelepet. Ez a tüzelőanyag-rendszer sérülését okozhatja. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat, ami súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet.
  VIGYÁZAT:  A tankolás alatt ne húzza ki a tüzelőanyag-töltőpisztolyt a teljesen beillesztett helyzetéből.
  VIGYÁZAT:  Fejezze be a tüzelőanyag betöltését, amint a tüzelőanyag-töltőpisztoly először automatikusan kikapcsol. A további tüzelőanyag-töltéssel a tágulási teret tölti ki, ami a tüzelőanyag túlfolyásához vezethet.
  VIGYÁZAT:  Ne töltse túl az üzemanyag-tartályt. Egy túltöltött üzemanyag-tartályban a nyomás szivárgást okozhat, ami üzemanyag-permetet és tüzet eredményezhet.
  VIGYÁZAT:  Várjon legalább öt másodpercet, mielőtt kivenné a tüzelőanyag-töltőpisztolyt, hogy az esetlegesen a pisztolyban maradt tüzelőanyag lecsöpöghessen a tüzelőanyag-tartályba.

 1. Nyissa ki teljesen a tüzelőanyag-betöltő nyílás fedelét.
 1. Válassza a gépkocsinak megfelelő tüzelőanyag-töltőpisztolyt.
Missing Image
 1. Helyezze be az üzemanyag-töltőpisztolyt az A töltőpisztolyon lévő első bevágásig.Hagyja a tüzelőanyag-töltőpisztolyt a tüzelőanyag-betöltőcsonk nyílásának fedelén feküdni.
Missing Image
 1. Tüzelőanyag-betöltés közben tartsa a tüzelőanyag-töltőpisztolyt B helyzetben.Ha a tüzelőanyag-töltőpisztolyt „A” helyzetben tartja, ez befolyásolhatja a tüzelőanyag áramlását, és még az előtt elzárhatja a tüzelőanyag-töltőpisztolyt, mielőtt a tartály megtelne.
Missing Image
 1. A jelzett területen belül működtesse a tüzelőanyag-töltőpisztolyt.
Missing Image
 1. Ha végzett a feltöltéssel, emelje fel, és lassan húzza ki a tüzelőanyag-töltő pisztolyt.
 1. Teljesen csukja be a tüzelőanyag-betöltő nyílás fedelét.
Ne próbálja meg beindítani a motort, ha a tüzelőanyag-tartályt nem megfelelő tüzelőanyaggal töltötte fel. A nem megfelelő tüzelőanyag használata olyan károsodást okozhat, amelyre nem vonatkozik a jármű garanciája. Azonnal ellenőriztesse a gépkocsit.
A Tüzelőanyag-utántöltési rendszer figyelmeztetései
Ha a tüzelőanyagtartály-betöltőszelep nem záródik be teljes mértékben, akkor az információs kijelzőn egy figyelmeztető üzenet jelenhet meg.

Üzenet  
Check Fuel Fill Inlet

Ha a figyelmeztető üzenet megjelenik, akkor tegye a következőket:
 1. Állítsa meg a gépkocsit, amint azt biztonságosan megteheti, és kapcsolja ki a motort.
 1. Állítsa a sebességváltót parkolási (P) vagy üres (N) fokozatba.
 1. Alkalmazza a rögzítőféket.
 1. Nyissa ki teljesen a tüzelőanyag-betöltő nyílás fedelét.
 1. Ellenőrizze a tüzelőanyagtartály-betöltőszelepet, hogy nincsenek-e olyan tárgyak a közelében, amik akadályozhatják annak mozgását.
 1. Távolítson el minden szennyeződést a tüzelőanyagtartály-betöltőszelep környékéről.
 1. Helyezze be teljesen a gépkocsihoz kapott tüzelőanyag-betöltő csövet vagy a töltőpisztolyt a tüzelőanyag-betöltő csőbe. Lásd  Fuel Filler Funnel Location .  Ezzel eltávolíthatók azok az esetleges szennyeződések, amelyek megakadályozták a tüzelőanyagtartály-betöltőszelep teljes bezáródását.
 1. Vegye ki a betöltő tölcsért vagy a töltőpisztolyt a betöltő csőből.
 1. Teljesen csukja be a tüzelőanyag-betöltő nyílás fedelét.
Megjegyzés:   Az üzenet esetleg nem áll azonnal alaphelyzetbe. Ha az üzenet továbbra is látható, és egy figyelmeztető lámpa világít, a lehető leghamarabb vizsgáltassa át a gépkocsit.