Új távirányító programozása
Forduljon hivatalos márkakereskedéshez.
A zárnyitás funkció újraprogramozása
Megjegyzés:   A nyitógomb megnyomására vagy az összes ajtó kinyílik, vagy csak a vezetőajtó nyílik ki.A nyitógomb ismételt megnyomása az összes ajtót nyitja.
 Kikapcsolt gyújtás mellett egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva legalább négy másodpercig a távirányító nyitó- és zárógombját. Az irányjelzők kétszer felvillannak, hogy a változást megerősítsék.
Az eredeti nyitófunkcióhoz való visszatéréshez ismételje meg a műveletsort.
A távirányító elem cseréje
A távirányító egy pénzérme alakú, háromvoltos CR2032 vagy hasonló lítiumelemmel működik.
Missing Image   Mindig a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gondoskodjon a használt elemek hulladék-elhelyezéséről. Érdeklődjön a helyi hatóságoknál a használt akkumulátorok elhelyezési lehetőségeiről.
Missing Image
  1. Az ábrán látható helyre illesszen be egy megfelelő szerszámot, például egy csavarhúzót, és finoman nyomja meg a rögzítőt.
  1. Nyomja le a rögzítőt, hogy az elem fedelét ki lehessen nyitni.
Missing Image
  1. Óvatosan vegye le az elemtartó fedelét.
Missing Image
Megjegyzés:   Ne érjen a csavarhúzóval az elem érintkezőihez vagy a nyomtatott áramköri laphoz.
  1. Fordítsa meg a távirányítót, hogy ki tudja venni az elemet.
  1. Helyezzen be egy új elemet a + oldalával felfelé.
  1. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.
Megjegyzés:   Ne törölje le az elem érintkezőin vagy az áramköri kártya hátsó felén lévő zsírt.
Megjegyzés:   Az akkumulátor cseréjét követően nincsen szükség a távirányító újraprogramozására, annak rendesen kell működnie.
A gépkocsi helyének megállapítása
Három másodpercen belül kétszer nyomja meg a kulcson lévő zárógombot. Az irányjelző lámpák villognak.
Az alábbi esetekben az irányjelzők nem villannak fel:
  • Nem sikerült a jármű bezárása.
  • Az egyik ajtó vagy az ötödik ajtó nyitva van.
  • Riasztórendszerrel felszerelt járműveken nyitva van a motorháztető.