Központi zár
A központi zár vezérlője a vezetőajtón található.
Missing Image
AOldja ki a reteszelést.
BReteszelje a rögzítést.
Ajtózár-visszajelző
 A központi zár vezérlőjén lévő LED világít, amikor az ajtót bezárják.A gyújtás kikapcsolását követően legfeljebb öt percig világít.
Az ajtózár zárókapcsolója
 Ha elektronikusan zárja le a gépkocsit, a központi zár kapcsolója körülbelül 11 másodperc elteltével nem használható. Ezek a kapcsolók akkor fognak ismét működni, ha a távirányítóval kinyitja a gépkocsit, vagy bekapcsolja a gyújtást.
Távirányító
A távirányítót bármikor használhatja, amikor a gépkocsi ki van kapcsolva.
Az ajtózárak nyitása
Missing Image   Nyomja meg a gombot az összes ajtó nyitásához. Az irányjelző lámpák villognak.
Megjegyzés:   A vezetőajtó zárját kinyithatja a kulccsal. Akkor használja a kulcsot, amikor a távirányító nem működik.
Megjegyzés:   Amikor a gépkocsi több héten keresztül zárva van, a távirányító kikapcsol. A gépkocsi zárának nyitva és a gépkocsinak elindítva kell lennie. A gépkocsi kulccsal történő zárnyitása és indítása ismét bekapcsolja a távirányítót.
A zárnyitás funkció újraprogramozása
A zárnyitás funkciót újra lehet programozni úgy, hogy csak a vezető ajtózárja nyíljon ki.   Lásd   Távirányítás - Gépkocsik a következő felszerelésekkel: Távvezérlős kihajtható kulcs
Központi zárás
Missing Image  Nyomja meg a gombot az összes ajtó zárásához. Az irányjelző lámpák villognak.
Megjegyzés:   Ha riasztórendszerrel felszerelt gépkocsikon bármelyik ajtó, a csomagtérajtó vagy a motorháztető nyitva van, az irányjelzők nem villannak fel.
Az ajtók kettős zárása
  VIGYÁZAT:  Ne használja a kettős zárást, ha utasok vagy állatok vannak a gépkocsiban. A kettős zárás használatakor az ajtózár és az ajtók nem nyithatók belülről.

 A kettős zárás egy lopásvédelmi tulajdonság, amely meggátolja, hogy bárki belülről nyissa ki az ajtókat.Csak akkor tudja kettőszárással zárni az ajtókat, ha mind be van csukva.
Missing Image  Nyomja meg a gombot három másodpercen belül kétszer.
Automatikus visszazárás
Az ajtók automatikusan újra zárnak, ha a távirányítóval történt ajtónyitást követő 45 másodpercen belül nem nyit ki egy ajtót. Az ajtózárak és az Alarm visszatérnek az előző állapotukba.
Az ajtók zárása és zárnyitása belülről
Használja a vezetőajtón található zárás és nyitás gombot.
Az ajtók zárása és zárnyitása kulccsal
Az ajtók zárása kulccsal
Fordítsa el a kulcs felső részét a gépkocsi eleje felé.
Az ajtók kettős zárása kulccsal
Fordítsa a kulcsot három másodpercen belül kétszer zárás helyzetbe.
Az ajtók zárnyitása kulccsal
Fordítsa el a kulcs felső részét a gépkocsi hátulja felé.
Megjegyzés:   Ha a gyermekbiztonsági zár be van kapcsolva és Ön meghúzza a belső ajtófogantyút, csak a vészhelyzeti zárat kapcsolja ki, a gyermekbiztonsági zárat nem.Az ajtókat csak a külső ajtókilincs használatával lehet kinyitni.
Az ajtók külön zárása és nyitása a kulccsal
Zárás
Missing Image
Ha a központi zárás funkció elromlik, az ajtókat külön-külön is be lehet zárni a kulcsnak az ábrán bemutatott irányban történő használatával.
Bal oldal
A záráshoz fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.
Jobb oldal
A záráshoz fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
Nyitás
Ha a központi zárás funkció elromlik, nyissa ki a vezetőajtót, majd nyissa ki külön-külön a többi ajtót a belső ajtófogantyúk meghúzásával.
Megjegyzés:   Ha az ajtókat ezzel a módszerrel nyitották ki, az ajtókat addig kell külön-külön zárni, amíg a központi zárás funkciót meg nem javították.