VIGYÁZAT:  A személyi sérülések elkerülése érdekében kérjük, olvassa el és értse meg a rendszer ezen részben ismertetett korlátait. A parkolási segítség néhány (általában nagy és mozdulatlan) tárgy esetén, egyenes felületen és parkolósebességgel való haladáskor jelent valóban segítséget. Az ultrahanghullámokat elnyelő bizonyos tárgyak, a környező járművek parkolást segítő rendszerei, közlekedésirányító rendszerek, fénycsövek, zord időjárás, légfékek és külső motorok vagy ventilátorok szintén hátrányosan befolyásolhatják az érzékelőrendszer működését. Ez magában foglalhatja a csökkent teljesítményt vagy egy téves bekapcsolást.
  VIGYÁZAT:  Előfordulhat, hogy a parkolássegítő rendszer nem tudja meggátolni a talajhoz közeli kisméretű vagy mozgó tárgyaknak való ütközést. A parkolássegítő rendszer az általa észlelt nagy tárgyra hangjelzéssel figyelmeztet, ezzel segít elkerülni a gépkocsi sérülését. A személyi sérülés elkerülése érdekében körültekintően használja a parkolássegítő rendszert.

Hátsó érzékelőrendszer
Ha a parkolássegítő rendszer hangjelzése megszólal, az audiorendszer csökkentheti a beállított hangerőt.
Megjegyzés:   Egyes felszerelhető tartozékok, például nagyobb utánfutók vonóhorgai, kerékpár- vagy szörftartók ronthatják a teljesítményt vagy hibás riasztásokat okozhatnak.
Megjegyzés:   A parkolássegítő rendszer érzékelőit tisztán – rárakódott hótól és jégtől mentesen – kell tartani a teljesítménycsökkenés, illetve az indokolatlan aktiválás elkerülése érdekében. Ne tisztítsa az érzékelőket éles tárgyakkal.
Megjegyzés:   Ha a gépkocsi megsérül, és ezáltal az érzékelők elállítódnak, az pontatlan mérésekhez vagy téves riasztásokhoz vezet.
A hátsó parkolássegítő érzékelők automatikusan bekapcsolnak, amikor a fokozatválasztó kart hátrameneti (R) állásba kapcsolja, és a gépkocsi kisebb mint 5 km/h sebességgel halad. Ha a járművel közelít valamilyen nagyobb tárgyhoz, a hangjelzés ismétlési gyakorisága növekszik. Ha a tárgy 30 cm távolságnál közelebb kerül a jármű hátsó lökhárítójának közepéhez, a hangjelzés folyamatossá válik.
Missing Image
Az érzékelő által lefedett terület a hátsó lökhárítótótól számítva legfeljebb 180 cm.
Megjegyzés:   A külső sarkoknál ez a megfigyelt térrész kisebb.
A rendszer a nagyobb tárgyakat akkor észleli, ha a fokozatválasztó kart hátrameneti (R) állásba kapcsolja:
  • A gépkocsi kis sebességgel tolat.
  • A gépkocsi áll, de valamilyen tárgy közeledik a gépkocsi hátulja felé kis sebességgel.
  • A gépkocsi kis sebességgel tolat, és valamilyen tárgy közeledik a gépkocsi hátulja felé kis sebességgel.
Megjegyzés:   Ha a gépkocsi két másodpercig áll, a hangjelzés megszűnik. Tolatáskor a hangjelzés ismét hallható.
A fokozatválasztó kart mozdítsa el a hátrameneti (R) helyzetből, vagy a parkolási segéd gombjának megnyomásával kapcsolja ki a rendszert. Ha a rendszerben hiba van, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg az információs kijelzőn és nem engedi, hogy a vezető bekapcsolja a hibás rendszert.   Lásd   Információ-üzenetek