Automata sebességváltóval szerelt gépkocsik
  VIGYÁZAT:  Parkoláskor mindig húzza be a rögzítőféket és a sebességváltó-előválasztókart kapcsolja P állásba.

Megjegyzés:   Ha emelkedőnek felfele parkolja le a gépkocsit, kapcsolja a sebességváltó-előválasztókart P állásba és fordítsa a kormánykereket a járdaszegélytől elfelé.
Megjegyzés:   Ha emelkedőnek felfele parkolja le a gépkocsit, kapcsolja a sebességváltó-előválasztókart P állásba és fordítsa a kormánykereket a járdaszegélytől elfelé.
Gépkocsik kézi kapcsolású sebességváltóval
  VIGYÁZAT:  A rögzítőféket mindig teljesen húzza be.

Megjegyzés:   Ha emelkedőnek felfele parkolja le a gépkocsit, kapcsoljon első sebességfokozatba és fordítsa a kormánykereket a járdaszegélytől elfelé.
Megjegyzés:   Ha lejtőnek lefelé parkolja le a gépkocsit, kapcsoljon hátrameneti sebességfokozatba és fordítsa a kormánykereket a járdaszegély felé.
Összes gépkocsi
Megjegyzés:   Ne nyomja meg a kioldó gombot a kar felhúzása közben.
A rögzítőfék behúzásához:
  1. Erősen nyomja be a lábféket.
  1. Húzza fel a rögzítőfékkart a lehető legnagyobb mértékben.
A rögzítőfék kioldásához:
  1. Nyomja le erősen a fékpedált.
  1. Kissé emelje meg a kart.
  1. Nyomja meg a kioldógombot és nyomja le a kart.