Hozzáférhet médialejátszóján található zenéjéhez és lejátszhatja azt a rendszer médiamenüjének vagy hangutasítások használatával a gépkocsi hangszóró-rendszerén megszólaltatva. Rendezheti és lejátszhatja zeneszámait adott kategóriák (például előadó vagy album) szerint is.
A SYNC képes fogadni szinte bármilyen médialejátszó – köztük iPod, Zune, zenelejátszók és a legtöbb USB-meghajtó – jeleit. A SYNC az olyan audioformátumokat is támogatja, mint az MP3, WMA, WAV és ACC.
Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz formázása megfelelő és a következő specifikációkkal rendelkezik:
 • USB 2.0.
 • Előírt fájlformátum: FAT16/32.
Megjegyzés:   NTFS fájlformátum nem támogatott.
Az USB-eszköz audiofájljai formátumának a következőnek kell lennie:
 • MP3.
 • Nem DRM védett WMA.
 • WAV.
 • AAC.
Médialejátszójának csatlakoztatása az USB-porthoz
Megjegyzés:   Ha a médialejátszón található bekapcsológomb, kapcsolja be az eszközt.
Kapcsolódás hangutasításokkal
Csatlakoztassa az eszközt a gépkocsi valamelyik USB-csatlakozójához.
Nyomja meg a hangvezérlés gombot, és a rendszer kérése után mondja ki a következőt:

Hangutasítás   Művelet és leírás  
(USB [stick] | iPod | MP3 [player])
Most lejátszhat bármilyen zenét a megfelelő hangutasítás kiejtésével. Lásd a médialejátszó hangutasításait.  

A [] szögletes zárójelbe tett szavak opcionálisak, és nem kell kiejteni azokat ahhoz, hogy a rendszer megértse az utasítást. Például, ha a következő jelenik meg: (USB [stick] | iPOD | MP3 [player]), akkor az USB-t vagy az USB stick-et is kimondhatja.
Kapcsolódás a Rendszermenü használatával
 1. Csatlakoztassa az eszközt a gépkocsi valamelyik USB-csatlakozójához.
 1. Nyomja meg a MEDIA gombot, majd válassza ki az USB 1 vagy USB 2 lehetőséget a multimédia forrásoknak az audioegység kijelzőjén látható listájából.
Az USB-tartalom megtekintéséhez válassza ki a következőt:

Üzenet   Ismertetés és teendő  
Browse USB
Attól függően, hogy a csatlakoztatott eszközön mennyi médiafájl van, a kijelzőn megjelenhet az indexelés folyamatban (Indexing) üzenet. Az indexelés befejezését követően automatikusan elindul a kiválasztott forrás hangjának lejátszása.  

Az USB-eszközön található fájlokat kategóriánként lehet böngészni. Válassza ki a BROWSE gombot az audioegység kijelzőjén felül láthatóak közül, majd válasszon a következő lehetőségek közül:

Üzenet  
Play all
Playlists
Songs
Artists
Albums
Genres
Browse USB
Reset USB

Médialejátszó hangutasítások
Missing Image  Nyomja meg a hangvezérlés gombot, és a rendszer kérése után mondja ki:

Hangutasítás   Művelet és leírás  
(USB [stick] | iPod | MP3 [player])
Most lejátszhat bármilyen zenét a megfelelő hangutasítás kiejtésével.  

Bármely hangutasítást kimondhatja, amely | jelekkel elválasztva zárójelek között látható. Például, ha a (mi az | mi szól) jelenik meg, akkor a következőket mondhatja: mi az vagy mi szól.
Azt a hangutasítást ki kell mondania, amely a zárójeleken kívül látható. Például ha a (mi az | mi szól) jelenik meg, akkor a következőket kell mondania: "mi az"' vagy "mi szól".

Hangutasítás   Ismertetés és teendő  
pause
Szünetelteti az eszköz lejátszását.  
play
Folytatja az eszköz lejátszását.  
play [album] ___
 
play all
Az eszközön található összes média lejátszása az első műsorszámtól az utolsóig.  
play [artist] ___
 
play [genre] ___
 
play [playlist] ___
 
next [track | title | song | file | podcast | chapter | episode]
Az aktuális média következő műsorszámának lejátszása.  
previous [track | title | song | file | podcast | chapter | episode]
Az aktuális média előző műsorszámának lejátszása.  
[play] (similar music | more like this)
Az éppen lejátszott műsorszámhoz hasonló stílusú műsorszámokból álló lejátszási lista létrehozása.  
play [song | track | title | file] ___
 
repeat off
 
repeat (one | track) [on]
Az éppen lejátszott műsorszám ismétlése.  
shuffle [all] [on]
Az aktuális lejátszási lista lejátszása véletlenszerű sorrendben. (Nem minden eszköz támogatja ezt a parancsot.)  
shuffle off
 
((who's | who is) this | who plays this | (what's | what is) playing [now] | (what | which) (song | track | artist) is this | (who's | who is) playing | (what's | what is) this)
Lejátszás közben bármikor, ha megnyomja a hangvezérlés gombot, megkérdezheti a rendszer, hogy milyen zeneszám szól. A rendszer beolvassa az aktuális zeneszám metaadatcímkéjét (ha az tartalmaz információt).  

A ___ egy dinamikus felsorolás, azaz bárminek (együttesnek, előadónak vagy zeneszámnak) a neve lehet. Például mondhatja, hogy „Play artist The Beatles”.
USB parancsok példái
A SYNC-rendszer különböző intuitív módokon teszi lehetővé a felhasználó számára, hogy hangutasítások használatával játsszon le zeneszámokat. Például, ha a „Penny Lane" című számot szeretnénk lejátszani a „Magical Mystery Tour" albumról, akkor a zeneszám lejátszásához az alábbiakat mondhatjuk:
 • Play song „Penny Lane".
 • Play „Penny Lane".
Ha az egész albumot szeretnénk lejátszani, akkor mondjuk a következőt:
 • Play album „Magical Mystery Tour".
 • Play „Magical Mystery Tour".
Bluetooth Audio
A rendszer Bluetooth-on keresztül le tudja játszani a mobiltelefonon lévő zenét.
A Bluetooth Audio bekapcsolásához használja a MEDIA gombot, majd válasszon a következő lehetőségek közül:

Menüelem  
BT audio

A következők közül választhat:

Hangutasítás  
pause
play
next [track | title | song | file | podcast | chapter | episode]
previous [track | title | song | file | podcast | chapter | episode]

Médialejátszó menüopciók
A médiamenü lehetővé teszi a zenelejátszás módjának (előadó vagy műfaj szerinti, véletlenszerű, illetve ismétlődő) megadását, hasonló zeneszámok keresését, valamint az USB-eszközök indexének törlését.
Nyomja meg a MEDIA gombot, majd az USB-lejátszás elindításához válassza ki az USB 1 vagy USB 2 lehetőséget a multimédia forrásoknak az audioegység kijelzőjén látható listájából.

Üzenet   Ismertetés és teendő  
Options
Ezzel belép a médiamenübe.  

A következők közül választhat:

Üzenet   Ismertetés és teendő  
Shuffle
Akkor válassza, ha zenéjét keverni vagy megismételni szeretné. A választást követően az a kikapcsolásáig aktív marad.  
Repeat track
Akkor válassza, ha zenéjét keverni vagy megismételni szeretné. A választást követően az a kikapcsolásáig aktív marad.  
Similar music
Az USB-portról a jelenleg játszott lejátszási listához hasonló típusú zenét játszhat le. A rendszer az egyes zeneszámok metaadat információját használja fel, hogy összeállítson egy lejátszási listát. A rendszer ezt követően létrehozza a hasonló zeneszámok új listáját, majd megkezdi a lejátszást. Ehhez a funkcióhoz minden zeneszám metaadat címkéinek kitöltve kell lenniük. Bizonyos lejátszó-eszközök esetén, ha a metaadat címkék nincsenek kitöltve, a zeneszámok nem lesznek elérhetők hangfelismeréssel, menü lejátszással vagy ezzel az opcióval. Ha azonban ezeket a számokat áthelyezi a lejátszó eszközön háttértár (mass storage device) üzemmódba, akkor rendelkezésre állnak majd a hangfelismeréshez, a lejátszás menüben és ennél az opciónál. A rendszer az ismeretlen bejegyzést írja az üres metaadatcímkékbe.  
Reset USB
Alaphelyzetbe állítja az USB indexét. Miután az új indexelés befejeződött, választhat, hogy mit játszik le az USB zeneszám könyvtárából.  

Belépés az USB zeneszám könyvtárába
 1. Csatlakoztassa az eszközt a gépkocsi USB-csatlakozójához.
 1. Nyomja meg a MEDIA gombot, majd válassza ki az USB 1 vagy USB 2 lehetőséget a multimédia forrásoknak az audioegység kijelzőjén látható listájából az USB-lejátszás elindításához.”

Üzenet   Ismertetés és teendő  
Browse USB
Ez a menü lehetővé teszi a médiafájlok előadó, album, műfaj, lejátszási lista vagy zenei sáv szerinti lejátszását, továbbá az USB-eszközön tárolt tartalom tallózását is.  

Ha nincs elérhető médiafájl, a kijelző jelzi, hogy nincs médiafájl. Ha a rendszer talál médiafájlt, a következő lehetőségek állnak rendelkezésére a tallózásra és a kijelölésre:

Üzenet   Ismertetés és teendő  
Play all
A lejátszó eszközön található összes indexelt médiafájlt lejátssza, egyenként, emelkedő számsorrendben.
 1. A kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik az első zeneszám címe.
Playlists
A lejátszási listák elérése ASX, M3U, WPL vagy MTP formátumokból.
 1. A kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.
 2. Jelölje ki a kívánt lejátszási listát, majd nyomja meg az OK gombot.
Songs
Adott, indexelt zeneszám keresése és lejátszása.
 1. A kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.
 2. Jelölje ki a kívánt zeneszámot, majd nyomja meg az OK gombot.
Artists
Az összes indexelt médiafájlt előadó szerint válogatja szét. A kiválasztás után a rendszer ábécé sorrendben listázza, majd játssza le az összes előadót és zeneszámot.
 1. A kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.
 2. Jelölje ki a kívánt előadót, majd nyomja meg az OK gombot.
Albums
Az összes indexelt médiafájlt album szerint válogatja szét.
 1. A kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.
 2. Jelölje ki a kívánt albumot, majd nyomja meg az OK gombot.
Genres
Az indexelt zenét műfajok szerint rendezi.
 1. A kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.
 2. Jelölje ki a kívánt műfajt, majd nyomja meg az OK gombot.
Browse USB
Feltérképezi az összes, támogatott formátumú médiafájlt, amely az USB-porthoz csatlakoztatott médialejátszó eszközön található. Kizárólag a SYNC által támogatott médiafájlok jelennek meg – az egyéb formátumú mentett fájlok nem.
 1. A kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.
 2. Görgetéssel tallózzon a flash meghajtón tárolt médiafájlok között, majd nyomja meg az OK gombot.
Reset USB
Alaphelyzetbe állítja az USB indexét. Az új indexelés befejezését követően kiválaszthatja a lejátszandó elemeket az USB zeneszámkönyvtárból.  

* Az audioegység kijelzője alján látható gombok segítségével gyorsan az ábécérendes kategóriákra ugorhat. A listában való előre-hátra ugráshoz használhatja a numerikus billentyűzetet is.
Hangutasítások használata
Hangvezérlés használatával hozzáférhet és megtekintheti az USB-eszközön tárolt zenéket.
Csatlakoztassa az eszközt a gépkocsi USB-csatlakozójához.
Nyomja meg a hangvezérlés gombot, és amikor a rendszer erre kéri, mondja ki a következők bármelyikét vagy egy utasítást:

Hangutasítás  
(browse | search | show) all (album | albums)
(browse | search | show) all (artist | artists)
(browse | search | show) all (genre | genres)
(browse | search | show) all (playlist | playlists)
(browse | search | show) all (song | songs | title | titles | file | files | track | tracks)
(browse | search | show) album ___
(browse | search | show) artist ___
(browse | search | show) genre ___
(browse | search | show) playlist ___

Line In Audio
A Line in audioforrás hozzáféréséhez mondja ki a következőt:

Hangutasítás  
((line | AV | audio video) in | AUX | audio video)

USB 2
A gépkocsi további USB-csatlakozóval lehet felszerelve. Ha így van, akkor az USB 1 csatlakozó a gépkocsi elülső részében a műszerfal alatt található. Az USB 2 csatlakozó a gépkocsi középső konzoljának tárolójában található.
További USB-eszközt a második USB-csatlakozóhoz csatlakoztathat.
A hangutasításokkal hozzáférhet mindkét USB-eszközhöz.
Valamelyik USB-eszköz eléréséhez nyomja meg a hangvezérlés gombot, és a rendszer kérése után mondja ki a következőt:

Hangutasítás  
USB 1  
USB 2  

Megjegyzés:   A SYNC egyidejűleg csak egy iOS (Apple) eszköz csatlakozását támogatja (amelyiket előbb csatlakoztatja). Második iOS eszköz csatlakoztatásakor a rendszer megkezdi annak feltöltését, de nem támogatja annak lejátszását.
Audioforrások hangutasításai
Missing Image  A hangvezérléses rendszer lehetővé teszi az audiforrások egyszerű hangutasítással történő váltását.
Nyomja meg a hangvezérlés gombot, és a rendszer kérése után mondja ki:

Hangutasítás  
(music | audio | entertainment) [system]
Az alábbiakban néhány példát olvashat a rendelkezésre álló hangutasítások közül.  
[tune [to]] AM
[tune [to]] AM1
[tune [to]] (AM | medium wave) (autostore | AST | autoset)
[tune [to]] (AM | medium wave) 2
Bluetooth (audio | stereo)
(disc | CD [player]) play
[tune [to]] FM
[tune [to]] FM1
[tune [to]] FM (autostore | AST | autoset) preset ___
[tune [to]] FM 2
((line | AV | audio video) in | AUX | audio video)
Radio
(USB [stick] | iPod | MP3 [player])
((who's | who is) this | who plays this | (what's | what is) playing [now] | (what | which) (song | track | artist) is this | (who's | who is) playing | (what's | what is) this)
Help

A rádió hangutasításai
Missing Image  Rádióhallgatás közben nyomja meg a hangvezérlés gombot, majd mondja ki az alábbi táblázatban látható utasítások bármelyikét.
Ha éppen nem rádiót hallgat, akkor nyomja meg a hangvezérlés gombot, majd a hangjelzés után mondja a következőt:

Hangutasítás  
Radio
Ezután mondja ki a következő utasítások bármelyikét.  
[tune [to]] AM
[tune [to]] AM1
[tune [to]] (AM | medium wave) (autostore | AST | autoset)
[tune [to]] (AM | medium wave) 2
[tune [to]] ((AM | medium wave) ___ | ___ [AM | medium wave])
[tune [to]] (AM | medium wave) preset ___
[tune [to]] (AM | medium wave) 1 preset ___
[tune [to]] FM
[tune [to]] FM1
[tune [to]] FM (autostore | AST | autoset)
[tune [to]] FM 2
[tune [to]] (FM ___ | ___ [FM])
[tune [to]] FM (autostore | AST | autoset) preset ___
[tune [to]] FM preset ___
[tune [to]] FM 2 preset ___
[tune [to]] preset ___
tune [radio]
Help

A CD hangutasításai
Missing Image  CD hallgatása közben nyomja meg a hangvezérlés gombot, majd mondja ki az alábbi táblázatban látható utasítások bármelyikét.
Ha éppen nem egy CD-t hallgat, akkor nyomja meg a hangvezérlés gombot, majd a hangjelzés után mondja a következőt:

Hangutasítás  
(disc | CD [player]) play
Ezután mondja ki a következő utasítások bármelyikét.  
pause
play
[play] next track
[play] previous track
[play | change to] track [number] ___
repeat (track | song) [on]
*  
repeat folder [on]
repeat off
(shuffle | random | mix) [on | (tracks | songs) [on]]
*  
(shuffle | random | mix) (CD [player] | disc) [on]
(shuffle | random | mix) folder [on]
shuffle off

*Ezeknek az utasításoknak a használata közben jeleznie kell a rendszer számára mely zeneszámot vagy mappát szeretné ismételten vagy véletlenszerű sorrendben lejátszani.
Bluetooth Devices és System Settings
Ezekhez a menükhöz az audiokijelzőt használva férhet hozzá.   Lásd   A SYNC™ használata a telefonnal