VIGYÁZAT   VIGYÁZAT:  Bármilyen javítás, karbantartás előtt vagy a gépkocsi elhagyásakor mindig kapcsolja ki a gyújtást és teljesen húzza be a rögzítőféket. Ennek elmulasztása személyi sérülést vagy halált okozhat, ha a motor automatikusan újra beindul.

A rendszer segít az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás csökkentésében azáltal, hogy amikor a gépkocsi leáll – például közlekedési lámpánál –, automatikusan leállítja, majd beindítja a motort.
Megjegyzés:   Az auto-start-stop visszajelző lámpája zölden világít, amikor a motor lekapcsol.   Lásd   Figyelmeztető lámpák és jelzők.  A lámpa sárgán villog és a rendszer üzenetet jelenít meg, ha a vezetőnek üres fokozatba kell kapcsolnia vagy le kell nyomnia valamelyik pedált.
  Lásd   Információ-üzenetek.  Ha szürkén világít, a rendszer nem áll rendelkezésre.
Az auto-start-stop használata kézi sebességváltó esetén
A motor leállítása
 1. Állítsa le a járművet.
 1. Kapcsoljon üres állásba.
 1. Vegye le a lábát a tengelykapcsoló-pedálról és a gázpedálról.
A motor újraindítása
Kézi sebességváltóval felszerelt gépkocsiknál nyomja le teljesen a tengelykapcsoló-pedált.
Megjegyzés:   A rendszer előnyeinek maximális kihasználásához állítsa a sebességváltót üres (N) fokozatba, és engedje fel a tengelykapcsoló-pedált minden három másodpercnél hosszabb ideig tartó megállásnál.
Megjegyzés:   Az auto-start-stop lefulladás védelmi funkcióval is rendelkezik. Lefulladás után a motor újraindításához nyomja le teljesen a tengelykapcsoló-pedált.
Az auto-start-stop használata automata sebességváltó esetén
VIGYÁZAT   VIGYÁZAT:  Teljes mértékben működtesse a rögzítőféket és kapcsoljon parkolás (P) helyzetbe, mielőtt elhagyná a gépkocsit.

A motor leállítása
 1. Vegye le a lábát a gázpedálról.
 1. Állítsa meg a járművet az előremeneti (D) fokozatban.
 1. Továbbra is nyomja le a fékpedált.
Megjegyzés:   A motor abban az esetben is lekapcsol, ha a sebességváltó kar parkolási (P) vagy üres (N) fokozatban van, a fékpedálhelyzettől függetlenül.
A motor újraindítása
Engedje fel a fékpedált vagy nyomja le a gázpedált.
A használat korlátai:
Kézi és automatikus sebességváltó esetén is előfordulhat, hogy a rendszer nem állítja le a motort bizonyos körülmények között, mint például:
 • A motor alacsony üzemi hőmérséklete esetén.
 • A belső tér klímájának fenntartása érdekében.
 • Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.
 • Ha a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas.
 • Ha mozgás közben kinyitják a vezetőajtót.
 • Ha a szélvédőfűtés be van kapcsolva.
 • Ha a dízel-részecskeszűrő regenerációja folyamatban van.
Csak automata sebességváltó esetén:
 • Ha a vezető biztonsági öve nincs bekapcsolva.
 • Ha a kormányzási szög nagyobb, mint 90 fok.
 • Ha a sebességváltó sport (S) vagy kézi (M) üzemmódban van.
Kézi és automatikus sebességváltó esetén is előfordulhat, hogy a rendszer újraindítja a motort bizonyos körülmények között, mint például:
 • A belső tér klímájának fenntartása érdekében, például a klímaberendezés használatakor.
 • Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.
 • Ha a szélvédőfűtés be van kapcsolva.
 • Ha a gépkocsi üres fokozatban lejtőn lefelé kezd gurulni.
Csak automata sebességváltó esetén:
 • Ha a vezető biztonsági öve nincs bekapcsolva.
 • Ha Előremenet fokozatban kinyitják a vezetőajtót.
 • Ha a sebességváltó sport (S) vagy kézi (M) üzemmódban van.
A rendszer ki- és bekapcsolása
A rendszer automatikusan bekapcsolódik, amikor bekapcsolja a gyújtást.
Missing Image  A rendszer kikapcsolásához nyomja meg a kapcsolót, ekkor világít az OFF szöveg. A rendszer visszakapcsolásához nyomja meg ismét a kapcsolót. A rendszer kikapcsolása csak az aktuális gyújtási ciklusra vonatkozik.
Megjegyzés:   Ha a rendszer hibás működést észlel, kikapcsol. Ha a gyújtási ciklus befejeződése után sem működik, ellenőriztesse a gépkocsit egy hivatalos márkakereskedésben.
Megjegyzés:   Előfordulhat, hogy a rendszer nem működik, ha a gyújtás kikapcsolásakor csatlakoztatva hagy elektromos fogyasztókat, mivel ezek lemerítik az akkumulátort.
Megjegyzés:   Auto-Start-Stop rendszerrel ellátott gépkocsik esetén az akkumulátor típusa eltérő. Csere esetén pontosan ugyanolyan specifikációjúra kell cserélni, mint amilyen az eredeti volt.