Missing Image
 Zámek dětské pojistky se nachází na zadním okraji každých zadních dveří. Zámek dětské pojistky je nutné na každých dveřích zajistit/odjistit samostatně.
Levá strana
Otočením zámku proti směru hodinových ručiček jej zajistíte a otočením po směru hodinových ručiček jej odjistíte.
Pravá strana
Otočením zámku po směru hodinových ručiček jej zajistíte a otočením proti směru hodinových ručiček jej odjistíte.