Přeprogramování funkce odemykání
Poznámka:  Stisknete-li tlačítko odemykání, odemknou se buď všechny dveře, nebo jen dveře spolujezdce. Opětným stisknutím tlačítka odemykání odemknete všechny dveře.
Při vypnutém zapalování stiskněte a držte současně tlačítka pro odemykání a zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně čtyř sekund. Změnu potvrdí směrová světla dvojím zablikáním.
Chcete-li se navrátit k původní odemykací funkci, zopakujte daný postup.