Missing Image   Stisknutím ovladače okno otevřete. Nadzvednutím ovladače okno zavřete.
Pokud je otevřeno jedno okno a je slyšet hluk proudění vzduchu nebo pulzující hluk, mírně otevřete protější okno.
Otevření okna jedním dotykem
 Ovladač stiskněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.