Posouvání sedadel dozadu a dopředu
Missing Image
Nastavení bederní opěrky
Missing Image
Nastavení výšky sedadla řidiče
Missing Image
Nastavení sklonu
Missing Image
Snadné nastupování
Missing Image
  1. Nadzvedněte páčku.
  1. Sedadlo posuňte dopředu.
Sklopné sedadlo spolujezdce
Missing Image
  1. Zatáhněte za popruh na opěradle.
  1. Sklopte hlavovou opěrku dopředu.
  1. Sklopte opěradlo sedadla dopředu.
Poznámka:  Před sklopením sedadla zkontrolujte, zda se na sedadle ani pod ním nenacházejí žádné předměty. Případné překážky by mohly způsobit poškození sedadla.
  1. Opěradlo vrátíte zpět do vzpřímené polohy zatažením za popruh a nadzvednutím opěradla.
  1. Zvedněte a zajistěte sedák.
Poznámka:  Na obou stranách sedadla se nachází ukazatele. Je-li na ukazateli vidět červená barva, není sedák sedadla správně zajištěn. Na sedadlo, u něhož je na ukazateli vidět červená barva, nesedejte.