POZOR:  Na některých trzích jsou dostupná vozidla se čtyřmi sedadly. U těchto vozidel je sedák uprostřed zadní řady vystouplý. Dané místo není vybaveno bezpečnostním pásem a není určeno k sezení. Na tomto místě nepřevážejte cestující.

Missing Image
Sklopení sedadla dopředu
Poznámka:  Při sklápění sedadel snižte opěrky hlavy až nadoraz.
Missing Image
  1. Stisknutím tlačítka uvolněte opěradlo.
  1. Sklopte opěradlo dolů.
Missing Image
  1. Zatáhněte za popruh na zadní straně opěradla.
  1. Zvedněte sedadlo do svislé polohy.
Missing Image
  1. Chcete-li vrátit sedadlo na podlahu, stiskněte páčku a lehce na sedadlo zatlačte.
Missing Image
  1. Otočte sedadlo dolů tak, aby zapadlo do úchytu na podlaze.
  1. Opěradlo vrátíte do vzpřímené polohy jeho nadzvednutím směrem k zádi vozidla. Dbejte na správné zajištění.
Poznámka:  Cestující v zadní řadě mohou sedět vedle sedadla, jehož opěradlo je sklopené.