12voltová napájecí zásuvka se stejnosměrným napětím
Když je zapnuto zapalování, lze napájecí zásuvku používat k napájení zařízení napětím 12 V s maximálním proudovým odběrem 15 A.