Použití systému start-stop
Poznámka:  Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování. Chcete-li systém vypnout, stiskněte spínač na přístrojové desce. Systém se deaktivuje pouze pro aktuální cyklus zapalování. Chcete-li jej zapnout, stiskněte spínač znovu.
Missing Image  Na přístrojovém panelu se rozsvítí kontrolka.
Zastavení motoru
 1. Zastavte vozidlo.
 1. Zařaďte neutrál.
 1. Uvolněte spojkový pedál.
 1. Uvolněte plynový pedál.
Za určitých okolností nemusí systém motor vypnout. Například:
 • z důvodu udržení klimatu v interiéru,
 • při nízkém napětí baterie,
 • pokud je venkovní teplota příliš nízká či příliš vysoká,
 • byly otevřeny dveře řidiče,
 • při nízké provozní teplotě motoru,
 • při nízkém vakuu v brzdovém systému,
 • pokud nebyla překročena jízdní rychlost 5 km/h,
 • pokud nebyl zapnut bezpečnostní pás řidiče.
Opětovné nastartování motoru
Poznámka:  Musí být zařazen neutrál.
Sešlápněte spojkový pedál.
Za určitých okolností nemusí systém motor automaticky restartovat. Například:
 • při nízkém napětí baterie,
 • z důvodu udržení klimatu v interiéru,