Systém usnadňuje rozjíždění vozidla ve stoupání, aniž by bylo zapotřebí použít parkovací brzdu.
Když se systém aktivuje, zůstane vozidlo i ve svahu na místě, a to po dobu několika sekund od uvolnění brzdového pedálu. Během této doby máte čas na přesunutí nohy z brzdového pedálu na plynový pedál. Brzdy se uvolní, když motor vyvine dostatečný točivý moment potřebný k rozjetí, aniž by vozidlo couvlo ze svahu. To je výhodou při rozjíždění do svahu, například z rampy na parkovišti, na semaforech nebo při couvání do svahu na odstavnou plochu.
Použití asistenta rozjezdu do svahu
  1. Sešlápněte brzdový pedál, aby se vozidlo zcela zastavilo. Podržte sešlápnutý brzdový pedál a zařaďte první rychlostní stupeň (je-li vozidlo natočeno směrem do kopce) nebo zpátečku (je-li natočeno směrem z kopce).
  1. Pokud snímače zjistí, že se vozidlo nachází ve svahu, systém se aktivuje automaticky.
  1. Jakmile uvolníte brzdový pedál, zůstane vozidlo po dobu několika sekund stát ve svahu, aniž by se rozjelo. Tato doba bude prodloužena, pokud podniknete nějaké kroky k rozjetí.
  1. Rozjeďte se běžným způsobem.