Ovládací prvky tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí tempomatu
Missing Image  Missing Image   Stiskněte tlačítko.Kontrolka se nachází na informačním displeji.
Vozidla s omezovačem rychlosti
Missing Image  Stiskem tlačítka v režimu omezovače rychlosti se vrátíte do režimu tempomatu.
Nastavení rychlosti udržované tempomatem
Jeďte požadovanou rychlostí.
Missing Image  Nastavte aktuální rychlost stisknutím tlačítka.
Uvolněte plynový pedál.
Poznámka:  Systém přeruší svou činnost, jakmile rychlost vozidla klesne při jízdě do svahu o 16 km/h pod nastavenou rychlost.
Změna nastavené rychlosti
Missing Image  Stiskem tlačítka snižte nastavenou rychlost.
Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „km/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 km/h. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „mil/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 mil/h.
Zrušení nastavené rychlosti
Missing Image  Stisknutím tlačítka nebo lehkým sešlápnutím brzdového pedálu zrušte nastavenou rychlost.
Poznámka:  Nastavená rychlost se uloží.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Missing Image  Stiskem tlačítka obnovte nastavenou rychlost.
Vypnutí tempomatu
Missing Image  Missing Image  Stiskněte tlačítko v době, kdy je systém v pohotovostním režimu, nebo vypněte zapalování.
Poznámka:  Vypnutím systému smažete nastavenou rychlost.