Missing Image  Vozidlo je vybaveno systémem monitorování tlaku v pneumatikách, který slouží jako pomůcka řidiče. Pokud je některá z pneumatik značně podhuštěna, rozsvítí se výstražná kontrolka. Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách, měli byste zastavit vozidlo, jakmile to bude bezpečné, zkontrolovat pneumatiky a nahustit je na správný tlak.
Jízda s podhuštěnými pneumatikami může:
  • způsobit přehřívání pneumatik,
  • způsobit selhání pneumatik,
  • zvýšit spotřebu paliva,
  • zkrátit životnost pneumatik,
  • nepříznivě ovlivnit řízení vozidla a schopnost zastavit.
Systém nenahrazuje správné postupy údržby pneumatik.
 Předepsaný tlak je nutné dodržovat i v případě, že se nerozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách.
Seznámení se systémem monitorování tlaku v pneumatikách
Systém měří tlak ve čtyřech silničních pneumatikách a odesílá odečty tlaku do vozidla.
Systém porovnává tlak s předepsaným tlakem a pokud tlak výrazně poklesne pod tuto úroveň, rozsvítí výstražnou kontrolku. Pneumatiky je nutné nahustit na předepsaný tlak.
Huštění pneumatik
Při huštění pneumatik nemusí systém zaznamenat změnu okamžitě.
Pneumatiky hustěte jen tehdy, když jsou chladné.
Pokud výstražná kontrolka svítí:
  • Ověřte, zda některá z pneumatik není vyfouknutá.
  • Pokud je některá z pneumatik vyfouknutá, proveďte potřebnou opravu.
  • Zkontrolujte tlak v pneumatikách a nahustěte všechny pneumatiky na správný tlak. Viz  Tire Pressures - Vehicles Built From: 05-03-2018, M1 Kombi/N1 Kombi, Tourneo . 
  • Resetujte systém monitorování tlaku v pneumatikách.
Postup resetování systému monitorování tlaku v pneumatikách
Po každé výměně pneumatiky nebo úpravě tlaku je nutné provést restart systému.
Postup resetování systému
Zapněte zapalování. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje vyberte možnosti:

Zpráva   Popis a postup  
Nastavení vozidla
 
Tyre pressure sys
Stiskněte a podržte tlačítko OK, než se zobrazí potvrzení. Pokud je vozidlo případně vybaveno resetovacím tlačítkem systému monitorování tlaku v pneumatikách, stiskněte a podržte toto tlačítko, dokud se nezobrazí potvrzení.