Missing Image
Při nepříznivém počasí nebo za šera se čelní světlomety zapínají a vypínají automaticky.