Doporučená nastavení topení
  • Stiskněte tlačítko AUTO.
  • Nastavte požadovanou teplotu.
Doporučená nastavení pro chlazení
  • Stiskněte tlačítko AUTO.
  • Nastavte požadovanou teplotu.
Odmlžování bočních oken za studeného počasí
  • Zvolte maximální odmrazování.