Automatické ovládání hlasitosti
Automatické ovládání hlasitosti (pokud je k dispozici) automaticky upravuje úroveň hlasitosti v závislosti na hluku motoru a hlučnosti proudícího vzduchu za jízdy.
Stiskněte tlačítko MENU.

Nápravná opatření  Zpráva 
Nastavení audio
Adapt. hlasitost

  1. Pomocí šipky vlevo nebo vpravo upravte nastavení.
  1. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
  1. Vraťte se zpět stiskem tlačítka MENU.