Automatické ovládání hlasitosti
Automatické ovládání hlasitosti (pokud je k dispozici) automaticky upravuje úroveň hlasitosti v závislosti na hluku motoru a hlučnosti proudícího vzduchu za jízdy.
Stiskněte tlačítko MENU.

Nápravná opatření   Zpráva  
1  
Nastavení audio
2  
Adapt. hlasitost

  1. Pomocí šipky vlevo nebo vpravo upravte nastavení.
  1. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
  1. Vraťte se zpět stiskem tlačítka MENU.