Rozvodná skříňka napájení
  POZOR:  Před manipulací s vysokokapacitními pojistkami vždy odpojte akumulátor.
  POZOR:  Před opětovným připojením akumulátoru nebo doplňováním provozních kapalin vždy nasaďte kryt rozvodné skříně napájení zpět na své místo. Omezíte tak riziko zranění elektrickým proudem.

Rozvodná skříň napájení se nachází v motorovém prostoru. Obsahuje vysokokapacitní pojistky, které chrání hlavní elektrické systémy vozidla před přetížením.
Po odpojení a opětovném připojení akumulátoru je nutné resetovat některé funkce.   Viz   Výměna 12V baterie
Missing Image
Číslo pojistky nebo relé  Jmenovitá hodnota pojistky (ampéry)  Chráněné součásti 
—  Nepoužívá se. 
—  Nepoužívá se. 
—  Nepoužívá se. 
—  Nepoužívá se. 
50A*  Čerpadlo automatického brzdového systému. 
50A*  Řídicí jednotka karoserie. 
60A*  Řídicí jednotka karoserie. 
50A*  Řídicí jednotka karoserie. 
40A*  Odmrazování zadního okna. 
10  40A*  Motor ventilátoru 
11  30A**  Levé přední okno. 
12  30A**  Sedadlo řidiče 
13  30A**  Sedadlo spolujezdce 
14  30A**  Jednotka sedadla s regulovaným klimatem. 
15  20A**  Motor skládací střechy. 
16  —  Nepoužívá se. 
17  20A**  Motor skládací střechy. 
18  —  Nepoužívá se. 
19  20A***  Relé zámku sloupku řízení. 
20  10A***  Spínač parkovací brzdy 
21  20A***  Houkačka 
22  10A***  Relé řídicí jednotky hnacího agregátu 
23  10A***  Spojka klimatizace. 
24  30A**  Řídicí jednotka kvality napětí. 
25  —  Nepoužívá se. 
26  25A**  Motorek stěračů čelního skla. 
27  —  Nepoužívá se. 
28  30A**  Ventil automatického brzdového systému. 
29  30A**  Elektronický ventilátor 1 
30  30A**  Solenoid startéru. 
31  40A**  Elektronický ventilátor 3 
32  10A***  Cívka relé západky. 
33  20A***  Levé světlomety s vysoce intenzivní výbojkou. 
34  —  Nepoužívá se. 
35  20A***  Pravé světlomety s vysoce intenzivní výbojkou. 
36  10A***  Snímač alternátoru. 
37  —  Nepoužívá se. 
38  20A***  Napájení vozidla 1. 
39  —  Nepoužívá se. 
40  20A***  Napájení vozidla 2. 
41  15A***  Vstřikovače paliva 
42  15A***  Napájení vozidla 3. 
43  —  Nepoužívá se. 
44  15A***  Napájení vozidla 4. 
45  —  Nepoužívá se. 
46  —  Nepoužívá se. 
47  —  Nepoužívá se. 
48  —  Nepoužívá se. 
49  30A**  Čerpadlo paliva 
50  —  Relé zámku sloupku řízení. 
51  —  Nepoužívá se. 
52  —  Relé houkačky 
53  20A**  Zapalovač cigaret 
54  20A**  Přídavná zásuvka 
55  25A**  Elektronický ventilátor 2 
56  —  Nepoužívá se. 
57  —  Relé spojky klimatizace. 
58  —  Nepoužívá se. 
59  —  Nepoužívá se. 
60  5A***  Řídicí modul pohonu 
61  —  Nepoužívá se. 
62  5A***  Spínač startéru – protiblokovací brzdový systém. 
63  —  Nepoužívá se. 
64  5A***  Elektronický posilovač řízení. 
65  —  Nepoužívá se. 
66  5A***  Kamera pro zpětný výhled  Cívky relé kompresoru klimatizace. 
67  —  Nepoužívá se. 
68  10A***  Spínač seřizování světlometů. 
69  —  Relé přídavné zásuvky. 
70  10A***  Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 
71  —  Nepoužívá se. 
72  5A***  Jednotka snímače deště 
73  —  Nepoužívá se. 
74  5A***  Snímač hmotnosti průtoku nasávaného vzduchu 
75  —  Nepoužívá se. 
76  —  Relé odmrazovače zadního okna. 
77  —  Relé elektronického chladicího ventilátoru 2. 
78  —  Relé levého světlometu s vysoce intenzivní výbojkou. 
79  —  Relé pravého světlometu s vysoce intenzivní výbojkou. 
80  —  Relé stěrače čelního skla 
81  —  Relé solenoidu startéru. 
82  —  Relé řídicí jednotky hnacího agregátu 
83  —  Nepoužívá se. 
84  —  Nepoužívá se. 
85  —  Nepoužívá se. 
86  —  Nepoužívá se. 
87  —  Nepoužívá se. 
88  —  Nepoužívá se. 
89  —  Relé elektronického ventilátoru 1. 
90  —  Nepoužívá se. 
91  —  Relé elektronického ventilátoru 3. 
92  —  Relé motoru ventilátoru 
93  —  Nepoužívá se. 
94  —  Relé palivového čerpadla 

*Pojistky typu J.
**Pojistky typu M.
***Mikropojistky.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Pojistková skříňka se nachází na pravé straně prostoru pro nohy spolujezdce za panelem obložení a plastovou kódovou kartou klíče.
Chcete-li demontovat panel obložení, zvedněte jej z upevňovacích háčků. Při tom s ním táhněte směrem k sobě a naklápějte jej ze strany na stranu. Chcete-li jej znovu nasadit, zarovnejte příslušné výstupky s jeho drážkami, nechte jej dopadnout na místo a zatlačte na něj.
Chcete-li získat přístup k pojistkové skříňce, je třeba nejprve odebrat kódovou kartu klíče.
Po výměně pojistky vraťte kódovou kartu klíče do původní polohy. Chcete-li panel obložení znovu nasadit, zarovnejte příslušné výstupky s jeho drážkami, nechte jej dopadnout na místo a zatlačte na něj.
Missing Image
Číslo pojistky nebo relé  Jmenovitá hodnota pojistky (ampéry)  Chráněné součásti 
10 A  Vnitřní osvětlení. 
7,5 A  Paměťová jednotka elektricky ovládaných zrcátek. 
20 A  Odemknutí konzoly řidiče. 
—  Nepoužívá se. 
20 A  Zesilovač subwooferu 
—  Nepoužívá se. 
—  Nepoužívá se. 
—  Nepoužívá se. 
—  Nepoužívá se. 
10  —  Nepoužívá se. 
11  —  Nepoužívá se. 
12  7,5 A  Modul regulace klimatu 
13  7,5 A  Jednotka brány.  Řídicí jednotka sloupku řízení.  Přístrojový panel 
14  —  Nepoužívá se. 
15  10 A  Jednotka brány. 
16  15 A  Uvolnění víka zavazadlového prostoru 
17  5 A  Houkačka se záložním akumulátorem. 
18  5 A  Jednotka snímače vniknutí. 
19  7,5 A  Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce 
20  —  Nepoužívá se. 
21  5 A  Snímač vnitřní teploty a vlhkosti vozidla. 
22  5 A  Jednotka systému zjištění pasažéra. 
23  10 A  Spínače.  Elektricky ovládaná okna  Zpětné zrcátko. 
24  20 A  Centrální zamykání/odemykání. 
25  30 A  Nepoužito (náhradní). 
26  30 A  Motor pravého předního okna. 
27  30 A  Zesilovač. 
28  20 A  Přídavná jednotka karosérie. 
29  30 A  Napájení levého zadního okna. 
30  30 A  Napájení pravého zadního okna. 
31  —  Nepoužívá se. 
32  10 A  Dálkové otevírání dveří  Multifunkční displej.  Jednotka SYNC.  Jednotka globálního systému navigace a určování polohy.  Ukazatele. 
33  20 A  Panel audio jednotky. 
34  30 A  Sběrnice startéru. 
35  5 A  Řídicí modul zádržného systému 
36  15 A  Přídavná jednotka karosérie. 
37  20 A  Rozvodná skříň napájení – sběrnice startéru. 
—  30 A  Nepoužito (náhradní).