POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený ani překroucený.
  POZOR:  Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby upravte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.


Polohy sedačky  Váhové kategorie 
0+ 
–10 kg–13 kg9–18 kg15–25 kg22–36 kg
Přední sedadlo spolujezdce  UF¹  UF¹ ²  UF¹ ² 
Zadní sedadla 

X Nevhodná pro děti v této váhové kategorii.
UF¹ V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Doporučujeme však přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
² V okamžiku vydání této brožury je jako dětská sedačka doporučené skupiny II nebo III vhodný model Britax Römer Kidfix XP. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
Zadní sedadla jsou vybavena spodními kotevními body ISOFIX. Všechna zadní sedadla jsou vybavena horními kotevními body ISOFIX.
Přední sedadlo spolujezdce není vybaveno horními ani spodními kotevními body ISOFIX. Doporučujeme přepravovat děti na zadním sedadle.
Dětské sedačky ISOFIX

Polohy sedačky  Váhové kategorie 
0+ 
Proti směru jízdy  Ve směru jízdy  Proti směru jízdy 
–13 kg9–18 kg
Přední sedadlo spolujezdce  Velikostní třída  Bez systému ISOFIX 
Typ sedadla 
Zadní krajní sedadlo se systémem ISOFIX  Velikostní třída  B, B11 
Typ sedadla  IL  IL, IUF2  IL 

X Nevhodná pro děti v této váhové kategorii.
IL Vhodné pro použití s určitými dětskými zádržnými systémy ISOFIX v polouniverzální kategorii. Další informace naleznete v seznamu doporučení k vozidlu od výrobce dětského zádržného systému.
IUF Vhodné k použití s univerzálními dětskými zádržnými systémy ISOFIX montovanými po směru jízdy.
1 Velká písmena A až G určují velikostní třídu ISOFIX pro univerzální a polouniverzální dětské zádržné systémy. Identifikační písmena naleznete na zádržných systémech ISOFIX.
2V okamžiku vydání této brožury je jako dětská sedačka doporučené skupiny 1 se systémem ISOFIX vhodný model Britax Römer Duo. Nejnovější informace o doporučených dětských sedačkách získáte u prodejce společnosti Ford.