Missing Image
Pro použití zapalovače zamáčkněte vložku zapalovače. Ven vložka vyskočí automaticky.
Poznámka:  Nedržte vložku zapalovače v zamáčknuté poloze.
Poznámka:  Pokud elektrické napájení po vypnutí zapalování nefunguje, zapněte zapalování.
Poznámka:  Pokud budete používat zásuvku při vypnutém motoru, může dojít k vybití autobaterie.
Poznámka:  Když je zapnuto zapalování, lze napájecí zásuvku používat k napájení zařízení napětím 12 V s maximálním proudovým odběrem 15 A.