POZOR:  Nepřekračujte rychlost 100 km/h (62 mil/h). Mohli byste ztratit kontrolu nad vozidlem nebo by mohlo dojít k vážnému zranění nebo dokonce smrti osob.
  POZOR:  Tlak v zadních pneumatikách je nutné zvýšit o 3 psi (0,2 baru) nad stanovené hodnoty. Nepřekračujte maximální hodnotu tlaku uvedenou na bočnici pneumatiky. Mohlo by dojít k vážnému zranění osob.   Viz   Kola a pneumatiky
  POZOR:  Nepřekračujte maximální celkovou hmotnost přívěsu, která je uvedena na identifikačním štítku vozidla. Mohli byste ztratit kontrolu nad vozidlem nebo by mohlo dojít k vážnému zranění nebo dokonce smrti osob.   Viz   Identifikační štítek vozidla
  POZOR:  Nepřekračujte maximální povolené zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení, tj. svislé zatížení koule tažného zařízení, uvedené v tabulce technických údajů vozidla. Mohli byste ztratit kontrolu nad vozidlem nebo by mohlo dojít k vážnému zranění nebo dokonce smrti osob.   Viz   Kapacity a specifikace
  POZOR:  Protiblokovací brzdový systém neřídí nájezdovou brzdu přívěsu. Mohli byste ztratit kontrolu nad vozidlem nebo by mohlo dojít k vážnému zranění nebo dokonce smrti osob.

Při jízdě s přívěsem:
  • Řiďte se předpisy k jízdě s přívěsem platnými v příslušné zemi.
  • Nepřekračujte rychlost 62 mil/h (100 km/h), přestože předpisy v dané zemi povolují za určitých podmínek jízdy vyšší rychlostí.
  • Náklad umísťujte co nejníže a doprostřed nápravy přívěsu. Jestliže je tažné vozidlo nenaložené, náklad na přívěsu musí být umístěn směrem k přední části s maximálním zatížením přední části, protože tak je dosaženo největší stability.   Viz   Kapacity a specifikace
  • Zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení, tj. svislé zatížení koule tažného zařízení, má důležitý vliv na jízdní stabilitu vozidla a přívěsu.
  • Svislé zatížení koule tažného zařízení by mělo představovat nejméně 4 % hmotnosti přívěsu a nemělo by překračovat nejvyšší povolené zatížení.   Viz   Kapacity a specifikace
  • Pokud se přívěs začne naklánět, neprodleně snižte rychlost.   Viz   Řízení náklonu návěsu
  • Při sjíždění prudkých svahů podřaďte.
Poznámka:   Hodnota nejvyššího povoleného zatížení přívěsu přenášeného na tažné zařízení, která je uvedena na identifikačním štítku přívěsu, představuje hodnotu vycházející ze zkoušek realizovaných výrobcem. Nejvyšší povolené zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení může být nižší.
Stabilita soupravy vozidla s přívěsem je velmi závislá na kvalitě přívěsu.
Připojený přívěs má vliv na ovladatelnost vozidla a prodlužuje brzdnou vzdálenost. Přizpůsobte rychlost a chování za jízdy nákladu přívěsu.
Celková hmotnost jízdní soupravy uvedená na identifikačním štítku vozidla platí pro jízdu s přívěsem do svahů s nejvýše 12% náklonem a v nadmořské výšce do 3 281 stop (1 000 metrů). V hornatých oblastech se výkon motoru s rostoucí nadmořskou výškou a klesající hustotou vzduchu snižuje. V oblastech s nadmořskou výškou nad 3 281 stop (1 000 metrů) je nutné po překročení každých 3 281 výškových stop (1 000 výškových metrů) snížit stanovenou maximální celkovou hmotnost jízdní soupravy o 10 %.
Poznámka:   Ne všechna vozidla jsou vhodná nebo schválená pro montáž tažného zařízení. Další informace získáte od autorizovaného prodejce.
Osvětlení přívěsu
Elektrický systém vozidla není vhodný pro tažení přívěsů s osvětlením LED.