Missing Image
Při nepříznivém počasí nebo za šera se čelní světlomety zapínají a vypínají automaticky.
Poznámka:  Za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek může být nutné zapnout světlomety ručně.
Poznámka:  Je-li zapnuto automatické spínání světlometů, lze dálková světla zapnout pouze tehdy, když jsou funkcí automatického spínání světlometů aktivovány světlomety.
Poznámka:  Pokud je zapnuto automatické spínání světlometů a automatické stírání, světlomety se automaticky zapnou, když budou stěrače čelního skla nepřetržitě v chodu.