Missing Image
AOtáčkoměr.
BInformační displej
CRychloměr.
DPalivoměr.
ETlačítko nulování denního počitadla kilometrů.
Otáčkoměr
 Zobrazuje otáčky motoru. Červeného čára zdůrazňuje místo, kde zasahuje omezovač otáček motoru.
Informační displej
Na informačním displeji se zobrazují tyto informace:
  • Počítadlo celkové ujeté vzdálenosti.
  • Palubní počítač.
  • Teplota chladicí kapaliny motoru
Počitadlo ujetých kilometrů
Zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost vozidla.
Palubní počítač
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Missing Image
Při normálních pracovních teplotách ukazatel zůstává ve středové oblasti. Jestliže ukazatel přejde do červené oblasti, motor se přehřívá. Při nejbližší příležitosti bezpečně zastavte, vypněte motor a nechte jej vychladnout.
Poznámka:   Dokud nezjistíte a neodstraníte příčinu přehřívání, motor znovu nestartujte.
Palivoměr
Palivoměr ukazuje přibližné zbývající množství paliva v nádrži.
Šipka vedle symbolu čerpadla paliva označuje, na které straně vozidla se nachází klapka palivové nádrže.
Missing Image
AUzávěr palivové nádrže se nachází na levé straně vašeho vozidla.
BUzávěr palivové nádrže se nachází na pravé straně vašeho vozidla.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Missing Image  Pokud se varovná kontrolka rozsvítí během jízdy, doplňte co nejdříve palivo.
Upozornění na nízkou hladinu paliva
Vozidla s palubním počítačem
Upozornění na nízkou hladinu paliva se zobrazí a rozezní tehdy, když vzdálenost do vyčerpání paliva dosáhne 120 km (při použití klíče MyKey) nebo 80 km (při použití ostatních klíčů).
Poznámka:   Upozornění na nízkou hladinu paliva se zobrazuje při různých polohách ukazatele palivoměru, a to v závislosti na aktuální míře spotřeby paliva. Tato odchylka je normální.
Vozidla bez palubního počítače
Upozornění na nízkou hladinu paliva se zobrazí a rozezní tehdy, když ukazatel palivoměru klesne k jedné šestnáctině objemu palivové nádrže.