Sekundární varování airbagů
Zazní v případě závady varovné kontrolky airbagů.
Varování systému auto-start-stop
Zazní, když otevřete dveře řidiče a systém auto-start-stop vypnul motor.
Svítící vnější osvětlení
Zazní, když otevřete dveře řidiče a svítí vnější osvětlení.
Upozornění na nízkou hladinu paliva
Zazní, jakmile poklesne hladina paliva v nádrži.
Varování při překročení rychlosti
Zazní, když vozidlo překročí nastavenou rychlost.
Parkovací brzda zatažena
Ozve se, když je zatažena parkovací brzda a vozidlo se pohybuje.
Připomenutí bezpečnostního pásu
Ozve se, když se vozidlo pohybuje a u obsazeného sedadla není zapnutý bezpečnostní pás.