Pod přední sedadla neumisťujte žádné předměty, mohlo by dojít k narušení proudění vzduchu k zadním sedadlům.
Z oblasti přívodu vzduchu v dolní části předního skla odstraňte případný sníh, led nebo listí.
Poznámka:   Nezávisle na nastavení rozvodu vzduchu můžete z větracích průduchů v prostoru pro nohy pociťovat mírné proudění vzduchu.
Poznámka:   Chcete-li snížit vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.
Poznámka:   Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.
Poznámka:   Pokud je interiér vozidla mimořádně horký nebo studený, nastavení není potřeba.Systém automaticky co nejrychleji ohřeje nebo ochladí vzduch v interiéru na zvolenou teplotu.Aby systém fungoval efektivně, průduchy v přístrojové desce a boční průduchy by měly být zcela otevřeny.
Poznámka:   Pokud zapnete automatický režim ve chvíli, kdy je motor studený a teplota vnějšího vzduchu je nízká, bude vzduch nasměrován na čelní sklo a do bočních větracích otvorů.
Poznámka:   Pokud automatický režim zvolíte v okamžiku, kdy je teplota v interiéru i venkovní teplota vysoká, systém automaticky zapne recirkulaci vzduchu, aby se maximalizoval účinek ochlazování interiéru.
Poznámka:   Když systém vypnete, nebude venkovní vzduch proudit do vozidla.
Poznámka:   Pokud zvolíte maximální odmrazování, zapne se klimatizace a vzduch je nasměrován do větracích otvorů u čelního okna.
Rychlé vytápění interiéru
 • Stiskněte tlačítko AUTO.
 • Nastavte nejvyšší teplotu.
Doporučená nastavení topení
 • Stiskněte tlačítko AUTO.
 • Nastavte požadovanou teplotu.
Rychlé chlazení interiéru
 • Stiskněte tlačítko MAX A/C.
Doporučená nastavení pro chlazení
 • Stiskněte tlačítko AUTO.
 • Nastavte požadovanou teplotu.
Odmlžování bočních oken za studeného počasí
 • Zvolte maximální odmrazování.
Maximální chlazení pomocí větracích otvorů na přístrojové desce a v prostoru pro nohy
 • Nastavte nejnižší teplotu.
 • Zapněte klimatizaci a recirkulaci vzduchu.
 • Zvolte nejvyšší rychlost motorku ventilátoru a poté ji upravte tak, aby vám vyhovovala.