Missing Image
ANádržka chladicí kapaliny motoru   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
BVíko plnicího otvoru motorového oleje   Viz   Kontrola motorového oleje
CAkumulátor   Viz   Výměna 12V baterie
DNádržka brzdové a spojkové kapaliny   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
EPojistková skříňka v motorovém prostoru   Viz   Pojistky
FNádržka na kapalinu do ostřikovačů čelního a zadního skla   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů
GVzduchový filtr Nevyžaduje žádnou údržbu.
HMěrka hladiny motorového oleje   Viz   Měrka hladiny motorového oleje