Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
 L/100 km    L/100 km    L/100 km   g/km  
5,1–4,4 L/100 km4,1–3,4 L/100 km4,5–3,7 L/100 km96–117