Missing ImageMissing Image
  POZOR:  Děti s výškou do 150 cm usaďte do schválené dětské sedačky na zadním sedadle.
  POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.

  POZOR:  Při montáži dětské sedačky si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
  POZOR:  Dětské sedačky žádným způsobem neupravujte.
  POZOR:  Za jízdy nedržte dítě na klíně.
  POZOR:  Nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte dětské sedačky zkontrolovat.

Poznámka:   Povinné používání dětských sedaček se liší podle jednotlivých zemí.
K použití ve vašem vozidle jsou testovány a schváleny pouze dětské sedačky certifikované podle normy ECE-R129 nebo ECE-R44.03 (nebo novější). Nabídku těchto dětských sedaček naleznete u autorizovaného prodejce.
Dětské sedačky pro různé hmotnostní skupiny
Používejte sedačky vhodným způsobem:
Dětská bezpečnostní sedačka (skupina 0+)
Missing Image
Děti vážící méně než 13 kg usaďte do bezpečnostní sedačky na zadním sedadle montované proti směru jízdy.
Dětská bezpečnostní sedačka (skupina 1)
Missing Image
Děti vážící 13 kg až 18 kg usaďte do dětské bezpečnostní sedačky na zadním sedadle.
Zvýšená sedadla
  POZOR:  Nikdy nepoužívejte zvýšené sedadlo nebo podsedák jen s bederním bezpečnostním pásem.
  POZOR:  Zvýšené sedadlo ani podsedák nepoužívejte s uvolněným nebo zkrouceným bezpečnostním pásem.
  POZOR:  Bezpečnostní pás nikdy neveďte pod paží dítěte nebo za jeho zády.
  POZOR:  Nikdy nepoužívejte za účelem zvýšení polohy dítěte běžné polštáře, knihy nebo ručníky.
  POZOR:  Dbejte na to, aby dítě sedělo ve vzpřímené poloze.
  POZOR:  Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby nastavte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.

Viz   Opěrky hlavy
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.

Viz   Opěrky hlavy
Poznámka:   Pokud dětskou sedačku umístíte na zadní sedadlo, upravte polohu předního sedadla tak, aby se nedotýkalo jiného cestujícího ani nohou dítěte.
Zvýšené sedadlo (skupina 2)
Missing Image
Děti, které váží více než 15 kg, ale měří méně než 150 cm, usaďte na zvýšené sedadlo nebo podsedák.
Místo podsedáku doporučujeme použít spíše zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla. Zvýšená poloha sezení umožňuje vést ramenní popruh bezpečnostního pásu přes střed ramene dítěte a bederní pás pevně přes jeho boky.
Podsedák (skupina 3)
  POZOR:  Při použití podsedáku je nutné upravit nastavení hlavové opěrky podle polohy při sezení.

Missing Image
Kotevní body ISOFIX
  POZOR:  Při používání systému ISOFIX nepoužívejte otočná zařízení. Doporučujeme používat horní upevňovací popruh nebo podpěrný nástavec.

Poznámka:   Při koupi dětské sedačky ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje hmotnostní kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro dané sedadlo, na kterém ji hodláte používat. Viz  Child Restraint Positioning . 
Missing Image
Vaše vozidlo je vybaveno kotevními body ISOFIX, které umožňují upevnění schválených dětských sedaček ISOFIX.
Systém ISOFIX tvoří dvě pevná ramena na dětské sedačce, která se upevní do kotevních bodů vnějších zadních sedadel mezi sedákem a opěradlem. Kotevní body pro upevňovací popruh dětských sedaček vybavených popruhem se nachází za postranními zadními sedadly.
Upevnění dětské sedačky pomocí horních upevňovacích popruhů
  POZOR:  Horní upevňovací popruh neupevňujte k ničemu jinému než k příslušnému kotevnímu bodu pro horní upevňovací popruh.
  POZOR:  Ujistěte se, že horní upevňovací popruh není uvolněný ani zkroucený a že je správně umístěn v kotevním bodě.

Při montáži dětské sedačky vybavené horním upevňovacím popruhem postupujte podle pokynů výrobce sedačky.
Kotevní body horních upevňovacích popruhů
Missing Image
Kotevní body horních upevňovacích popruhů se nachází na zadní straně opěradel sedadel druhé řady.
Poznámka:   Je-li to proveditelné, můžete si montáž usnadnit odstraněním krytu zavazadlového prostoru. Viz  Luggage Covers . 
Poznámka:   Při montáži bude možná nutné nadzvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.   Viz   Opěrky hlavy
  1. Upevňovací popruh naveďte pod hlavovou opěrku ke kotevnímu bodu.
Missing Image
  1. Pevně zatlačte dětskou sedačku vzad, aby zapadly spodní kotevní body ISOFIX.
  1. Utáhněte upevňovací popruh podle pokynů výrobce dětské sedačky.
Připevnění dětské sedačky s podpěrným nástavcem
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
  POZOR:  Vždy se přesvědčte, že používáte sedačku odpovídající výšce, váze a věku dítěte a že je v ní dítě správně připoutáno. Dětské sedačky je třeba zakoupit samostatně. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zvýšení rizika vážného zranění nebo smrti dítěte.
  POZOR:  Ověřte, zda výrobce dětské sedačky doporučuje použití dané sedačky v kombinaci s vaším vozidlem.

Při montáži dětské sedačky vybavené podpěrným nástavcem postupujte podle pokynů výrobce sedačky.
Missing Image