Missing Image
AOvládání rychlosti ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle. Zvolte požadovanou rychlost ventilátoru nebo jej vypněte. Pokud ventilátor vypnete, může dojít k zamlžení čelního skla.
BRecirkulovaný vzduch: Stisknutím tlačítka přepnete mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem. Když zvolíte recirkulovaný vzduch, tlačítko se rozsvítí a vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze snížit čas potřebný pro ochlazení interiéru a zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
COvládání teploty: Slouží k regulaci teploty vzduchu, který cirkuluje ve vozidle. Zvolte požadovanou teplotu vzduchu. Pokud zvolíte nastavení MAX A/C, automaticky se zapne recirkulace vzduchu i klimatizace (A/C) a teplota se nastaví na minimum. Výjimkou je případ, kdy je vzduch nasměrován na čelní sklo – v takové situaci se recirkulace nezapne. Jakmile vypnete klimatizaci (A/C) nebo recirkulaci vzduchu, vypnete si i funkce maximálního chlazení (MAX A/C).
DKlimatizace (je-li součástí výbavy): Stisknutím tlačítka klimatizaci zapnete nebo vypnete. Klimatizace ochlazuje interiér vozidla. Výkon klimatizace můžete zvýšit tak, že první dvě nebo tři minuty pojedete s pootevřenými okny.
EOvládací prvek rozvodu vzduchu: Zvolte požadovaný rozvod vzduchu.
FVyhřívání zadního okna: Stisknutím tlačítka zapnete či vypnete vyhřívání zadního okna.   Viz   Vyhřívaná okna
Missing Image  Stisknutím tlačítka dojde k rozvodu vzduchu větracími průduchy v přístrojové desce.Missing Image  Stisknutím tlačítka dojde k rozvodu vzduchu větracími průduchy v přístrojové desce a v prostoru pro nohy.
Missing Image  Stisknutím tlačítka dojde k rozvodu vzduchu větracími průduchy v prostoru pro nohy.Missing Image  Stisknutím tlačítka dojde k rozvodu vzduchu větracími průduchy v prostoru pro nohy a k čelnímu sklu.
Missing Image  Stisknutím tlačítka dojde k rozvodu vzduchu větracími průduchy k čelnímu sklu. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Pro zlepšení odmlžení můžete také zvýšit teplotu a rychlost ventilátoru.
Poznámka:  V režimu odmrazování se klimatizace (A/C) automaticky zapne a recirkulace vzduchu se vypne. Opětovným stisknutím tlačítka A/C můžete zapnout recirkulaci vzduchu nebo vypnout klimatizaci.