Missing Image
ARychlost ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle. Otočte ovladačem a zvolte požadovanou rychlost ventilátoru. Nastavení se objeví na displeji.
BMAX A/C: Stisknutím tlačítka dosáhnete maximálního ochlazení. Recirkulovaný vzduch proudí přes větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor se automaticky nastaví na nejvyšší rychlost.
CKlimatizace: Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete kompresor klimatizace. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, zapněte kromě klimatizace také recirkulaci vzduchu. Za určitých okolností (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace spuštěn i po vypnutí klimatizace.
DRecirkulovaný vzduch: Stisknutím tlačítka přepnete mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem. Když zvolíte recirkulovaný vzduch, vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (při použití společně se stisknutým tlačítkem A/C) a také zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
EMAX. odmrazování: Odmrazování zapnete stisknutím tlačítka. Venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor se automaticky nastaví na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se vyhřívání zadního okna automaticky.
FOvládání teploty: Slouží k regulaci teploty vzduchu, který cirkuluje ve vozidle. Zvolte požadovanou teplotu vzduchu. Nastavení se objeví na displeji.
Poznámka: Pro lidské tělo je příjemná teplota v rozmezí 21 °C až 27 °C. Při nastavování teploty se řiďte zdravým úsudkem.
GVyhřívání zadního okna: Stisknutím tlačítka zapnete či vypnete vyhřívání zadního okna.   Viz   Vyhřívaná okna
HAUTO: Stisknutím tlačítka zapnete automatický režim. Pomocí ovládacího prvku teploty nastavte požadovanou teplotu. Systém zvolí potřebné otáčky ventilátoru, rozvod vzduchu a režim klimatizace a vybere venkovní nebo recirkulovaný vzduch. Tím zahřeje nebo ochladí interiér vozidla, aby si vzduch ve vozidle udržel požadovanou teplotu.
IRegulace proudění vzduchu: Ovládacími prvky můžete zapnout nebo vypnout proudění vzduchu větracími průduchy k čelnímu sklu, na přístrojové desce a v prostoru pro nohy. Proudění vzduchu je možné nastavit v libovolné kombinaci těchto větracích průduchů.
JTlačítko Zapnuto a Vypnuto: Stisknutím tlačítka systém zapnete nebo vypnete.