POZOR:  Vložte přezku do zámku, až uslyšíte jasné cvaknutí. Pokud nebylo slyšet cvaknutí, bezpečnostní pás není správně upevněn.
  POZOR:  Při zavírání dveří se ujistěte, že jsou bezpečnostní pásy bezpečně zataženy a nevyčnívají z vozidla.

Missing ImageMissing Image
Vytahujte pás rovnoměrně. Při rychlém vytahování nebo pokud je vozidlo ve svahu, může dojít k zaseknutí.
Pokud vrátíte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy příliš rychle, může dojít k zablokování zadních bočních bezpečnostních pásů. V případě zablokování bezpečnostních pásů zasuňte krátkou část pásu zpět do zasunuté polohy.
Chcete-li bezpečnostní pás uvolnit, stiskněte červené tlačítko na přezce. Podržte přezku a nechte pás úplně a hladce zasunout do úložné polohy.
Použití bezpečnostních pásů v těhotenství
Missing Image
  POZOR:  Těhotné ženy si musí správně nastavit bezpečnostní pás, aby byla jízda bezpečná pro ně i nenarozené dítě. Nikdy nepoužívejte jen bederní pás nebo jen ramenní pás.

Těhotné ženy musí při jízdě vždy použít bezpečnostní pás. Pánevní popruh kombinovaného bezpečnostního pásu musí vést pod břichem a musí být co nejvíce dotažen tak, aby však ženě nepůsobil nepohodlí. Ramenní popruh musí vést přes střed ramena a střední část hrudníku.