POZOR:  Airbagy se nafukují rychle a prudce. Největší riziko zranění nafukujícím se airbagem hrozí v těsné blízkosti obložení zakrývajícího modul airbagu.
  POZOR:  Všichni cestující včetně řidiče musí být vždy řádně připoutáni, a to i v případech, kdy je vozidlo vybaveno přídavným zádržným systémem airbagů. Nepřipoutaným osobám hrozí mnohem větší riziko zranění nebo smrti.
  POZOR:  Děti ve věku do 12 let přepravujte na zadních sedadlech a vždy použijte odpovídající dětskou autosedačku. Pokud se tímto varováním nebudete řídit, může se podstatně zvýšit riziko zranění nebo smrti.
  POZOR:  Nikdy nepokládejte ruku na modul airbagu. Případné odpálení airbagu by vám totiž mohlo způsobit vážnou zlomeninu ruky nebo jiné zranění.
  POZOR:  Airbagy mohou zranit nebo zabít děti nacházející se v dětských autosedačkách. Dětské sedačky montované proti směru jízdy nikdy neumísťujte na sedadlo, před kterým je aktivní airbag. Pokud vám nezbývá jiná možnost, než umístit dětskou autosedačku na přední sedadlo, přesuňte sedadlo s dětskou autosedačkou co nejvíce dozadu.
  POZOR:  Nepokoušejte se opravovat ani upravovat přídavný zádržný systém airbagů – mohlo by dojít k závažnému poranění či smrti. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.
  POZOR:  Některé součásti systému airbagů se po nafouknutí zahřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se jich, jinak se můžete vážně zranit.
  POZOR:  Odpálený airbag již nelze použít znovu a je nutné jej vyměnit za nový. Pokud ho nevyměníte, na daném místě ve vozidle bude v případě srážky hrozit větší riziko zranění.

Airbagy jsou součástí přídavného zádržného systému a jsou navrženy tak, aby společně s bezpečnostními pásy ochránily řidiče a spolujezdce před určitými typy zranění horní části těla. Airbagy se nafukují rychle a prudce. Při jejich odpálení hrozí riziko zranění.
Poznámka:   Při odpálení airbagu uslyšíte hlasitý výbuch a vyvalí se oblak neškodného prachu. To je normální.
Airbagy se po aktivaci prudce nafukují a vyfukují. Po odpálení airbagu mohou ve vzduchu zůstat zbytky prášku připomínající kouř a případně může být cítit spálený hnací plyn. Může dojít k podráždění pokožky nebo očí, avšak žádná z těchto zbytkových látek není jedovatá.
Systém je navržen tak, aby zabránil vážným zraněním. Kontakt s odpáleným airbagem však může mít za následek odřeniny nebo opuchliny. Stejně tak může v souvislosti s hlasitým odpálením airbagu dojít k dočasné ztrátě sluchu. Airbagy se nafukují velmi rychle a značnou silou. Pokud tedy některý cestující nebude řádně připoután anebo se bude v okamžiku odpálení airbagu nacházet v nestandardní poloze, hrozí mu smrt nebo vážné zranění, například zlomeniny, poranění obličeje či očí anebo vnitřní zranění. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby cestující seděli co nejdále od modulů airbagů a aby řidič měl neustále kontrolu nad vozidlem.
Není potřeba provádět pravidelnou údržbu airbagů.