POZOR:  Je extrémně nebezpečné vézt cestující v nákladovém prostoru nebo jiném prostoru uvnitř a vně vozidla, které nejsou k tomuto účelu určené. Cestující, kteří se při jízdě nachází v těchto oblastech, mohou být při srážce vážně zraněni nebo mohou dokonce zemřít. Nevozte cestující v žádné části vozidla, která není vybavena sedadly a bezpečnostními pásy. Ujistěte se, že všichni cestující sedí na sedadle a mají zapnutý bezpečnostní pás.
  POZOR:  Nezapomeňte zavřít a zajistit zadní výklopné dveře, aby se do vozidla nedostaly výfukové plyny. Mimo to zajistíte, aby z vozidla nemohli vypadnout cestující nebo předměty. Je-li nutné jet s otevřenými zadními výklopnými dveřmi, ponechte otevřené také ventilační otvory nebo okna, aby do kabiny mohl proudit čerstvý vzduch. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.

Poznámka:  Při otevírání nebo zavírání zadních výklopných dveří v garáži nebo jiné uzavřené oblasti buďte opatrní, aby nedošlo k poškození zadních výklopných dveří.
Poznámka:  Neupevňujte žádné předměty (držák jízdního kola aj.) na spoiler, sklo ani zadní výklopné dveře. Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Poznámka:  Zadní výklopné dveře nesmí být při jízdě otevřené. Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Otevírání a zavírání zadních výklopných dveří
Otevírání zadních výklopných dveří