Vozidlo můžete zamykat a odemykat ručně pomocí dveřního zámku, klíče nebo dálkového ovládání.
Ručně ovládané dveřní zámky
Ručně ovládaný dveřní zámek se ovládá klikou na vnitřní straně dveří řidiče.
Missing Image
AZatažením za kliku dveře otevřete.
BDojde k odemknutí všech dveří.
CZatlačením zamknete všechny dveře.
Odemykání a otevírání zadních dveří
Zatažením za vnitřní kliku dveří odemknete a otevřete zadní dveře.
Dálkové ovládání
 Dálkové ovládání lze použít kdykoli.Tlačítko odjištění víka zavazadlového prostoru funguje v rychlostech do 5 km/h.
Odemykání dveří
Missing Image  Stisknutím tlačítka odemkněte všechny dveře.
Zablikají směrová světla.
Zamykání dveří
Missing Image  Stisknutím tlačítka zamkněte všechny dveře. Pokud jsou všechny dveře, víko zavazadlového prostoru i kapota zavřené, směrová světla zablikají.
Otevření víka zavazadlového prostoru
Missing Image  Dvojitým stisknutím tlačítka během tří sekund otevřete víko zavazadlového prostoru.
Před jízdou ověřte, že jste víko zavazadlového prostoru zavřeli a že se jeho západka zajistila. Pokud nebude víko zavazadlového prostoru řádně zajištěno, mohou z vozidla vypadnout předměty nebo vám může víko zablokovat výhled.
Automatické opětovné zamčení
Pokud vozidlo odemknete tlačítkem na dálkovém ovládání a do 45 sekund neotevřete žádné dveře, vozidlo se automaticky znovu zamkne a znovu se nastaví alarm.
Osvětlení nástupního prostoru
Jakmile odemknete dveře dálkovým ovládáním, rozsvítí se vnitřní osvětlení a vybraná vnější světla.
Systém osvětlení nástupního prostoru zhasne světla, jakmile:
  • je zapnuto zapalování;
  • Stisknete tlačítko zamknutí na dálkovém ovládání.
  • Uplyne 25 sekund od rozsvícení světel.
Světla se nevypnou v případě, že:
  • Zapnete světla příslušným ovladačem.
  • Otevřete dveře.
Osvětlení při vystupování
Pokud vypnete zapalování a všechny dveře jsou zavřeny, rozsvítí se vnitřní osvětlení (na dobu 25 sekund nebo do opětovného zapnutí zapalování). Když otevřete dveře, vybraná vnější světla se rozsvítí a zůstanou rozsvícena po dobu 25 sekund od poslední změny stavu dveří. Po této prodlevě vnitřní osvětlení i vnější světla zhasnou.
Světla zhasnou, pokud zůstanou všechny dveře zavřené a zároveň:
  • Uplyne 25 sekund.
  • Stisknete tlačítko zamknutí na dálkovém ovládání.
Šetřič akumulátoru
Pokud ponecháte orientační osvětlení, svítilny vnitřního osvětlení nebo světlomety zapnuté, funkce šetřiče akumulátoru je po 10 minutách od vypnutí zapalování zhasne.
Zavazadlový prostor
Typ 1
Missing Image
Typ 2
Missing Image
Zadní výklopné dveře uvolníte stisknutím tlačítka odjištění nacházejícího se poblíž spínače osvětlení, pomocí dálkového ovládání nebo pomocí tlačítka na zadních výklopných dveří (je-li součástí výbavy).