Systém upozorňuje na neoprávněné vniknutí do vozidla. K aktivaci poplašného zařízení dojde v případě otevření dveří, zavazadlového prostoru či kapoty, aniž by bylo použito dálkové ovládání.
Pokud v době, kdy je poplašné zařízení aktivní, dojde k pokusu o neoprávněné vniknutí do vozu, začnou blikat směrová světla a začne znít houkačka.
Poplach se spustí také tehdy, když je k zapnutí zapalování použit neplatný klíč nebo když je rozpoznán pokus o změnu konfigurace.
Pokud máte podezření na závadu poplašného zařízení, zavezte všechna dálková ovládání do autorizovaného servisu.
Aktivace poplašného zařízení
Poznámka:   Pokud je poplašné zařízení aktivováno a otevře se víko zavazadlového prostoru, poplašné zařízení se deaktivuje. Po zavření víka se poplašné zařízení znovu aktivuje.
Poplašné zařízení lze aktivovat, když se v zámku zapalování nenachází klíč a když jsou zavřeny všechny boční dveře. K aktivaci poplašného zařízení je třeba zamknout vozidlo pomocí dálkového ovládání.
Deaktivace poplašného zařízení
Poplašné zařízení se deaktivuje v případě splnění některé z těchto podmínek:
  • Pomocí dálkového ovládání odemkněte dveře nebo odjistěte víko zavazadlového prostoru.
  • Pomocí platného klíče zapnete zapalování nebo spustíte motor.
  • Otočením platného klíče v zámku dveří řidiče odemknete vozidlo a poté do 12 sekund zapnete zapalování.