Intervalové stírání
Missing Image
Přitáhněte páčku směrem k sobě.
Stírání zadního skla
Zadní stěrač se automaticky zapne při zařazení zpátečky, pokud:
  • Zadní stěrač již není zapnutý.
  • Páčka stěračů se nachází v poloze A, B, C nebo D.
Tuto funkci můžete nechat vypnout (je třeba se obrátit na autorizovaného prodejce).
Poznámka:  Z okna ani ze zadních výklopných dveří nesmí vyčnívat žádný předmět (například stojan na kola). Mohly by poškrábat čelní sklo, lišty stěračů by se mohly poškodit nebo by mohlo dojít ke spálení motoru stěračů.
Ostřikovač zadního okna
Poznámka:  Pokud je nádržka kapaliny do ostřikovače prázdná, ostřikovače nepoužívejte. Mohlo by dojít k přehřátí čerpadla ostřikovače.
Poznámka:  Ostřikovače neaktivujte na dobu delší než 10 sekund. Mohlo by dojít k přehřátí čerpadla ostřikovače.
Missing Image
Chcete-li aktivovat ostřikovače čelního skla, přitáhněte páčku k sobě. Po uvolnění páčky bude stírání ještě chvíli pokračovat.