Poznámka:  Než zapnete stěrače čelního skla, zcela odmrazte čelní sklo.
Poznámka:  Před vjetím do myčky stěrače čelního skla vypněte.
Poznámka:  Lišty stěračů vyměňte, jakmile začnou nechávat na skle pruhy vody a šmouhy.
Poznámka:  Stěrače neuvádějte do provozu, je-li čelní sklo suché. Mohly by poškrábat čelní sklo, lišty stěračů by se mohly poškodit nebo by mohlo dojít ke spálení motoru stěračů. Než uvedete stěrače do provozu, je-li čelní sklo suché, vždy aktivujte ostřikovače čelního skla.
Missing Image
AJedno setření
BIntervalové stírání
CNormální stírání
DStírání vysokou rychlostí
Poznámka:  Pokud stisknete a podržíte páčku stěračů v poloze A, budou stěrače stírat, dokud páčku neuvolníte.
Intervalové stírání
Missing Image
AKrátký interval stírání
BIntervalové stírání
CDlouhý interval stírání
Použijte otočný přepínač k nastavení intervalu přerušovaného stírání.